Nie tylko 800 plus. Posłowie namieszali przy emeryturach. Chodzi o "czternastki" i produkt emerytalny

Czternasta emerytura została przyjęta na stałe, ale Sejm nie zdecydował o podniesieniu kryterium dochodowego, tak jak proponował Senat. Wprowadzono jednak nowe możliwości oszczędzania.

Podczas piątkowego posiedzenia Sejmu zdecydowano o ostatecznym kształcie czternastej emerytury. Ustalono, że świadczenie będzie wypłacane co roku, a jego wartość będzie równa minimalnej emeryturze z ZUS. Obecnie wynosi ona 1588 złotych i 44 grosze. Posłowie odrzucili jednak poprawkę Senatu, który proponował, żeby podnieść kryterium dochodowe. W pełnej wysokości dodatkowe świadczenie ma trafić do seniorów, którzy miesięcznie otrzymują do 2900 złotych brutto. Powyżej tej kwoty obowiązywać będzie zasada "złotówka za złotówkę". Senat zaproponował jednak, żeby ten limit wynosił 120 procent średniej emerytury, czyli w tym roku to 3900 złotych. 

Zobacz wideo Patrycja i Paulina czekają na dziecko ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

Nowa forma oszczędzania na emeryturę

Ponadto polscy parlamentarzyści uchwalili ustawę o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (OIPE). Nowe prawo przewiduje powstanie tytułowego produktu emerytalnego, który pozwoli mieszkańcom Unii Europejskiej oszczędzać na emeryturę. OIPE daje możliwość inwestowania transgranicznego, a także przenoszenie oszczędności emerytalnych przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego do innego państwa członkowskiego UE. Dodatkowo dochody generowane z oszczędności na subkoncie OIPE będą zwolnione z opodatkowania. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że rozwiązanie to rekomendował Komitet Stabilności Finansowej. Według KSF rozwiązanie pozytywnie wpłynie na stabilność i rozwój sektora. Teraz ustawa trafi do Senatu. 

78. posiedzenie Sejmu IX kadencji. Co uchwalono?

Z ostatniego posiedzenia Sejmu warte odnotowania jest także przegłosowanie ustawy, która przewiduje podniesienie świadczenia na dziecko z 500 do 800 złotych. Nowelizacja podniesie wartość przelewu od państwa od początku przyszłego roku, bez składania dodatkowego wniosku. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu. Ponadto Sejm odrzucił wniosek posłów opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Za odwołaniem szefa MON głosowało 217 posłów, 235 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. 

Więcej o: