Czy podczas wakacji można pracować zdalnie z plaży lub hotelu? Tak, ale trzeba spełnić jeden warunek

Urzędnicy wytłumaczyli, jak przepisy dotyczące pracy zdalnej regulują kwestię miejsca wykonywania obowiązków zawodowych. Osoby, które chcą pracować zdalnie podczas wakacyjnych wyjazdów, mają taką możliwość. Pracodawca musi się jednak na to zgodzić. Przedstawiciele rządu wyjaśnili również inne kwestie związane wykonywaniem pracy zdalnej, które mogą budzić wątpliwości.

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że osoby znajdujące się poza miejscem swojego zamieszkania mogą pracować zdalnie, o ile uzyskają na to zgodę pracodawcy. Urzędnicy wytłumaczyli również inne obowiązujące obecnie przepisy, które mogą interesować Polaków korzystających z tej formy pracy. Wiadomo na przykład, co trzeba zrobić, aby możliwe było wykonywanie pracy zdalnej z więcej niż jednego miejsca. Okazuje się, że przepisy nie zabraniają pracownikom łączenia obowiązków zawodowych z wakacyjnymi wyjazdami.

Zobacz wideo Studio Biznes odc. 161 [zawiera autopromocję]

Praca zdalna podczas wakacji. Co trzeba zrobić, aby w trakcie urlopu można było pracować poza domem?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyjaśniło, co wynika z przepisów zawartych w obowiązującym obecnie Kodeksie pracy. Jak wytłumaczyli urzędnicy, znajdująca się tam definicja pracy zdalnej "nie wyklucza możliwości wykonywania przez pracownika pracy zdalnej z różnych miejsc, o ile będą one każdorazowo uzgodnione z pracodawcą".

Prawo pozwala pracować zdalnie z dowolnego miejsca, jeżeli działanie takie będzie zgodne z ustaleniami zawartymi między pracownikiem a pracodawcą. W trakcie urlopu możemy zatem pracować np. z hotelu, jeśli nie naruszamy w ten sposób warunków, które zaakceptował nasz pracodawca. "Przepisy natomiast nie dopuszczają całkowitej swobody wyboru miejsca wykonywania pracy zdalnej przez pracownika (tj. bez uzgodnienia tego miejsca z pracodawcą)" - podsumowali urzędnicy.

Według danych GUS już ponad siedem procent osób zatrudnionych w Polsce pracuje zdalnie

W maju Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, uwzględniający dane z I kwartału 2023 r. Autorzy dostępnego na stronie GUS raportu poinformowali, ilu Polaków pracuje zdalnie. "W formie pracy zdalnej (nie jest tu uwzględniane miejsce wykonywania pracy) swoje obowiązki zawodowe wykonywało zwykle lub czasami 1201 tys. osób, tj. 7,1 proc. wszystkich pracujących" - czytamy w raporcie. Jeszcze wyższa była liczba osób pracujących w domu. Z takiej formy realizowania obowiązków zawodowych korzystało, zwykle lub czasami, prawie 2,4 tys. osób, czyli niemal 14 proc. wszystkich zatrudnionych.

Więcej o: