Mieli 250 tys. kredytu we frankach, sąd kazał im zapłacić 600 tys. na rzecz banku. Interweniował Ziobro

Małżeństwo, które przestało regularnie spłacać kredyt zaciągnięty we frankach, zostało zobowiązane do zapłaty blisko 600 tys. zł na rzecz banku. Komornik zajął również ich dom celem wystawienia go na licytację komorniczą. W sprawę włączył się Ziobro, który złożył skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego, wnioskując o uchylenie wyroku i wstrzymanie licytacji.

Kredyt na 242 tys. zł małżeństwo zawarło w 2008 roku. Pozyskane za jego sprawą środki finansowe miały zostać przeznaczone na remont nieruchomości oraz spłatę innych zobowiązań. W konsekwencji zaniechania przez parę dokonywania regularnych wpłat w terminie, bank wypowiedział umowę i skierował sprawę na drogę sądową.

Zobacz wideo Liczba urodzonych dzieci w Polsce spada na łeb na szyję. I grafikę z moim ryjkiem

Zaciągnęli kredyt na blisko 250 tys. zł. Sąd nakazał im oddać prawie 600 tys. zł, a komornik przejął dom

Wyrok zaoczny w tej sprawie zapadł w listopadzie 2017 r. Małżeństwo zostało zobowiązane do zapłaty 586 tys. zł na rzecz banku oraz pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem procesu sądowego, które wyceniono na 30 tys. zł. Wyrok uprawomocnił się w marcu 2019 r. Ponieważ dom posłużył za zabezpieczenie kredytu, w październiku 2022 r. komornik wystawił go na licytację komorniczą.

Sprawa małżeństwa z niespłacanym kredytem we frankach. Do Sądu Najwyższego zwrócił się Ziobro

Z wyrokiem wydanym na małżeństwo nie zgadza się Zbigniew Ziobro. Prokurator generalny złożył do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną, w której opowiedział się za uchyleniem zaskarżonego orzeczenia i wstrzymaniem licytacji komorniczej. Polityk wnioskował również o ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd. "Zastosowana przez bank klauzula przeliczeniowa w kredycie indeksowanym do franka szwajcarskiego kształtowała prawa i obowiązki pożyczkobiorców w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narażała ich interesy, prowadząc do nadmiernego bogacenia się banku" - oceniła Prokuratura Krajowa. Sposób skonstruowania umowy miał również uniemożliwiać kredytobiorcom spłatę zadłużenia.

Sytuacja osób, które skorzystały w przeszłości z opcji wzięcia kredytu we frankach, może ulec dodatkowemu pogorszeniu. Wszystko za sprawą Centralnego Banku Szwajcarii, który zdecydował o podniesieniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Rekordowy wzrost rat kredytów może zaowocować zwiększeniem ilości pozwów oraz ugód zawieranych pomiędzy bankami a kredytobiorcami.

Więcej o: