Zdolność kredytowa. Czym jest? Jak ją zwiększyć?

Dobra i stała praca, spłacanie rat w terminie, brak zaległości w regulowaniu rachunków, nieskazitelna historia w BIK... Zdolność kredytowa jest głównym czynnikiem branym pod uwagę przy staraniu się o kredyt. Co jeszcze ma wpływ?

Zdolność kredytowa to możliwość spłaty zadłużenia przed osobę, która stara się o kredyt. Oceniana jest m.in. na podstawie złożonych dokumentów i informacji z bazy BIK (Biuro Informacji Kredytowej).  Dzięki nim bank może ocenić, czy wnioskujący dysponuje nadwyżką finansową i będzie w stanie spłacić potencjalne raty. 

Zobacz wideo Skąd się biorą tak duże zyski banków w Polsce? Kiedy koniec bankowego El Dorado?

Zdolność kredytowa. Jakie czynniki mają wpływ?

Na zdolność kredytową w największym stopniu wpływają dochody. "Dla banków istotne są nie tylko ich wysokości i źródła, ale również okres uzyskiwania oraz regularność wpływów na rachunek" - podaje portal Morizon. Jeśli wnioskodawca posiada kilka udokumentowanych źródeł, analitycy zsumują je wszystkie. Nie uwzględnią renty czasowej, pracy "na czarno", niezgłoszonego wynajmu mieszkania czy jednorazowej premii uznaniowej. Na zdolność kredytową wpływają również takie czynniki, jak:

 • wysokość kredytu;
 • koszty kredytu, rodzaj rat (raty równe lub malejące), rodzaj kredytu;
 • okres kredytowania (im krótszy okres spłaty, tym wyższa zdolność kredytowa jest wymagana);
 • koszty utrzymania oraz liczba osób pozostających na utrzymaniu;
 • forma zatrudnienia (lepiej, gdy osoba wnioskująca o kredyt ma umowę o pracę na czas nieokreślony);
 • aktualny stan zadłużenia;
 • wysokość wkładu własnego;
 • stan cywilny (większą zdolność kredytową mają małżonkowie z pozytywną historią kredytową).

Bank bierze także pod uwagę: wiek, wykształcenie, wykonywany zawód, status mieszkaniowy. 

Od oceny zdolności zależy również to, jakie finansowanie wnioskodawca otrzyma. Zasada jest prosta - im lepsza jego zdolność kredytowa, tym większe szanse na wyższą kwotę kredytu.

Zasady budowania dobrej historii kredytowej. Ocena punktowa BIK

BIK na swojej stronie udostępnił sześć zasad budowania dobrej historii kredytowej:

 1. Spłacaj swoje kredyty w terminie.
 2. Monitoruj swoją historię, aby mieć nad nią kontrolę.
 3. Korzystaj z kredytów na drobne rzeczy. W ten sposób budujesz obraz rzetelnego kredytobiorcy. Jeśli nie masz historii kredytowej, jesteś dla banku anonimowym kredytobiorcą.
 4. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych o spłaconym kredycie.
 5. Mierz siły na zamiary. Nie bierz zbyt wielu kredytów i nie spłacaj jednego drugim. 
 6. Rozmawiaj z kredytodawcą. Jeśli masz problemy ze spłatą kredytu, ustal z bankiem nowe zasady spłaty.

W BIK znajduje się również tzw. scoring, czyli ocena punktowa, która pokazuje ryzyko nieterminowej spłaty zobowiązania. Na wysoki scoring kredytowy może mieć wpływ:

 • brak zobowiązań finansowych,
 • brak osób na utrzymaniu,
 • wyższe wykształcenie,
 • deficytowy zawód,
 • oszczędności na koncie.

Na niski scoring kredytowy może mieć wpływ:

 • wcześniejsze problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań,
 • zaciąganie zbyt dużej ilości kredytów i pożyczek w stosunkowo krótkim czasie,
 • zbyt duża ilość odrzuconych wniosków o kredyt.
Więcej o: