Watykan. Stolica Apostolska opublikowała raport finansowy. Ile nieruchomości ma Kościół?

Watykan posiada łącznie 4072 nieruchomości - wynika z raportu za rok 2022 opublikowanego przez Administrację Dóbr Stolicy Apostolskiej. Urząd zajmujący się dobrami i nieruchomościami Watykanu osiągnął łączny dochód w wysokości 32,27 mln euro. Z opublikowanego sprawozdania wynika, że został on w całości przeznaczony na budżet operacyjny kurii rzymskiej.

Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej (APSA) 10 sierpnia opublikowała swoje sprawozdanie finansowe za rok 2022. Urząd zajmuje się stroną finansową i administracją dóbr należących do Watykanu, w tym między innymi nieruchomościami. W ubiegłym roku APSA przeznaczyła łącznie 32,27 mln euro na budżet operacyjny kurii rzymskiej. Finanse te stanowiły całkowity dochód tego urzędu.

Zobacz wideo Papież Franciszek i całowanie pierścienia

Watykan. Stolica Apostolska posiada blisko 1,5 mln m kw. nieruchomości

Jak wynika z informacji opublikowanych przez Polską Agencję Prasową, Watykan posiada łącznie 4072 nieruchomości. 92 proc. z nich ma znajdować się na terenie Rzymu, pozostałe w innych regionach Włoch, a także we Francji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Wśród posiadanych nieruchomości znajdują się mieszkania i lokale komercyjne w kamienicach, jak również garaże, biblioteki, klasztory, katakumby oraz stajnie. Ich łączna powierzchnia ma wynosić niemalże 1,5 mln metrów kwadratowych.

Spośród nieruchomości należących do Watykanu 19 proc. jest wynajmowanych na zasadach rynkowych, 12 proc. na warunkach korzystnych, a 69 proc. udostępniane jest bezpłatnie. Z raportu wynika również, że aby wesprzeć handlowców po stratach spowodowanych okresem pandemicznym i lockdownami, Watykan zmniejszył czynsz za wynajem od 30 do 50 proc.

Czy Watykan płaci podatki? Prezes APSA podkreśla znaczenie transparentności

W analizie raportu, opublikowanej na Vatican News, oficjalnym portalu prasowym Watykanu, przytoczone zostały słowa z listu napisanego przez biskupa Nunzio Galantino, prezesa APSA. Bp Galantino zwraca uwagę, że pandemia i trwające konflikty wywarły wpływ również na fundusze Stolicy Apostolskiej. Podkreśla, że administracja i zarządzanie dobrami Watykanu ma opierać się na kompetencji, uczciwości, transparentności oraz zaufaniu.

"Jesteśmy przekonani, że reputacja Kościoła w zarządzaniu dobrami powierzonymi mu przez hojność wiernych jest koniecznym warunkiem wiarygodności jego misji" - zaznaczał bp Galantino w przytoczonym przez Vatican News fragmencie listu. "Przejrzystość liczb, osiągnięte rezultaty i opracowane procedury to narzędzia, jakie mamy do dyspozycji, by oddalić bezpodstawne podejrzenia dotyczące majątku Kościoła, jego zarządzania i stosowania się do obowiązków, takich jak płacenie podatków i innych należności"  - pisał z kolei w innym fragmencie cytowanym przez PAP.

Z raportu APSA za rok 2022 wynika, że Watykan zapłacił łącznie rządowi włoskiemu 6,05 mln euro podatku od nieruchomości oraz 2,91 mln euro podatku od osób prawnych. 

Więcej o: