UOKiK bada wzrost cen silosów. Mówi o "białym wywiadzie"

Rząd w kwietniu ogłosił dopłaty do budowy silosów. Od tego czasu ich ceny wzrozły. UOKiK sprawdza, czy nie doszło do zmowy cenowej.
Zobacz wideo Kołodziejczak skomentował porozumienie z Tuskiem. "Dzisiaj mamy stan wyższej konieczności"

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie w celu wyjaśnienia, czy ceny silosów zbożowych wzrosły z powodu niedozwolonych praktyk po ogłoszeniu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi programu dofinansowania zakupu i budowy infrastruktury do magazynowania produktów rolnych. "Informacje na ten temat zdobyliśmy w drodze białego wywiadu" - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

UOKiK sprawdza ceny silosów

"W ramach postępowania pracownicy urzędu przeprowadzili również przeszukania w siedzibach dwóch podmiotów. Chcemy sprawdzić, czy mogło dojść do zmowy cenowej i wymiany poufnych informacji pomiędzy podmiotami oferującymi silosy zbożowe na rynku. Analizujemy obecnie zebrany materiał dowodowy" - mówi prezes UOKiK.

Zmowa cenowa to wspólne ustalanie cen lub wymiana informacji o nich i stanowi naruszenie prawa konkurencji. "Przedsiębiorcy powinni samodzielnie kalkulować stawki, po których oferują produkty na rynku. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, wówczas rozpoczniemy postępowanie antymonopolowe i postawimy zarzuty konkretnym podmiotom" - wyjaśnił Tomasz Chróstny.

Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa do 10 procent obrotu firmy. Zaś menedżerom odpowiedzialnym za zawarcie zmowy - do 2 milionów złotych kary finansowej. Dotkliwych sankcji można uniknąć dzięki programowi łagodzenia kar (leniency). Daje on przedsiębiorcy uczestniczącemu w nielegalnym porozumieniu oraz menedżerom odpowiedzialnym za zmowę szansę obniżenia, a niekiedy uniknięcia kary pieniężnej. Można z niego skorzystać pod warunkiem współpracy z Prezesem UOKiK w charakterze "świadka koronnego" oraz dostarczenia dowodów lub informacji dotyczących istnienia niedozwolonego porozumienia.

Więcej o: