Andrzej Duda podpisał dwie ważny ustawy. Rewolucja w sklepach i dobre informacje dla przyszłych emerytów

Andrzej Duda podpisał ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej. Prezydent złożył też podpis pod ustawą kaucyjną.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej. W dokumencie określono zasady funkcjonowania CIE, zasady dostępu do informacji emerytalnej oraz warunki korzystania z usług elektronicznych świadczonych za pomocą CIE.

Zobacz wideo Na co zamierzasz przeznaczyć czternastą emeryturę? [SONDA]

Andrzej Duda podpisał ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej

Centralna Informacja Emerytalna będzie zawierać dane dotyczące systemów ZUS i KRUS, informacje o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), Pracowniczych Programach Emerytalnych oraz o prywatnym filarze indywidualnym. Dzięki CIE możliwa będzie również aktualizacja danych osobowych przy pomocy rejestrów publicznych. CIE ma być więc systemem umożliwiającym użytkownikom szybki dostęp do informacji dotyczących zarówno stanu ich oszczędności o charakterze emerytalnym, jak i szacunków na temat wysokości ich przyszłych świadczeń

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie po upływie 6 lub 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

Prezydent podpisał ustawę kaucyjną

Prezydent zatwierdził także ustawę o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Celem nowych regulacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, tzw. dyrektywy plastikowej.

Podpis prezydenta pod nowym dokumentem oznacza, że od stycznia 2025 roku będzie obowiązywała kaucja w wysokości 50 groszy na butelki plastikowe o pojemności do trzech litrów, szklane butelki do 1,5 litra, a także metalowe puszki do jednego litra. Aby otrzymać kaucję, butelki powinni zostać zwrócone do sklepu - te o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych będą zobligowane do obowiązkowego odbierania pustych opakowań, natomiast mniejsze dyskonty będą to mogły robić dobrowolnie.

Ponadto ustawa ma na celu uporządkowanie niektórych kwestii dotyczących sprawozdawczości i raportowania w zakresie funkcjonowania gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami, a także funkcjonowania systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Więcej o: