Niedługo minie termin, aby zostać członkiem obwodowej komisji. Od tego roku można zarobić więcej

W związku z nadchodzącymi wyborami niedługo upłynie termin na zgłoszenie się do obwodowej komisji wyborczej. Ile wynoszą zarobki i jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać możliwość pracy?

Wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę 15 października. Podczas nich potrzebne będą osoby, które dołączą do obwodowych komisji wyborczych. Państwowa Komisja Wyborcza zadecydowała, aby podnieść wynagrodzenie członków, którzy zaangażują się w organizację w tegorocznym glosowaniu.

Zobacz wideo Kaczyński krótko wyjaśnił, dlaczego zmienił okręg wyborczy

Wybory 2023. Ile wynoszą zarobki członka obwodowej komisji wyborczej?

Według doniesień "Faktu", podwyższone zostały zarobki członków, w których skład wchodzą przewodniczący, zastępcy, a także szeregowi członkowie. Ci ostatni mogą otrzymać ponad 70-procentowe podwyżki w porównaniu z wynagrodzeniami w 2020 roku. Tegoroczne diety mają prezentować się następująco:

  • przewodniczący komisji zarobią 800 zł (dotąd było to 500 zł);
  • zastępcy przewodniczących 700 zł (dotąd było 400 zł);
  • członkowie obwodowych komisji wyborczych mogą liczyć na 600 zł (dotąd otrzymywali 350 zł).

Według szacunków sporządzonych przez Krajowe Biuro Wyborcze, do przeprowadzenia tegorocznych wyborów do Sejmu i Senatu potrzebne będzie utworzenie ok. 31 tys. komisji (jest to o 4 tys. więcej niż ostatnim razem). To oznacza, że potrzebnych będzie nawet kilkaset osób, które będą musiały wykonać pracę związaną z prawidłowym przeprowadzeniem wyborów. Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy:

  • przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
  • czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,
  • ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,
  • przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej? Niedługo minie termin na zgłoszenia

Aby zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, należy przede wszystkim mieć ukończone 18 lat i posiadać polskie obywatelstwo. Istotne jest, aby posiadać prawa publiczne i prawa wyborcze. Ostatnim wymaganiem jest brak ubezwłasnowolnienia za pomocą prawomocnego orzeczenia sądu. Kandydatem do składu komisji może być także osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

W celu zgłoszenia swojej kandydatury na stanowisko członka obwodowej komisji wyborczej, należy skontaktować się z komitetem wyborczym. Można także zgłosić się samodzielnie urzędnikowi wyborczemu (za pośrednictwem urzędu gminy) lub komisarzowi wyborczemu. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Zgodnie z Kalendarzem wyborczym, termin na zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 15 września 2023 r. Obwodowe komisje wyborcze powołane zostaną do dnia 25 września 2023 roku.

Poszukiwani są także mężowie zaufania, których zadaniem jest obserwowanie, czy proces oddawania głosów przebiega prawidłowo. Do tej pory osoby te nie otrzymywały wynagrodzenia, ale w czasie październikowego głosowania mogą otrzymać 40 procent diety członka komisji wyborczej, czyli po 240 zł.

Więcej o: