Nowy system monitorowania żeglugi

Alcatel-Lucent, występując w konsorcjum wraz z największą hiszpańską firmą informatyczną Indra, jednym z liderów rynku IT w Europie, wygrał organizowany przez Urząd Morski w Gdyni przetarg na system służący poprawie bezpieczeństwa. Nowy system umożliwi wczesne ostrzeganie o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i środowiska w polskich portach i obszarach morskich, przez które przechodzi 80 mln ton ładunku rocznie.
embed

System będzie on także w pełni zintegrowany z funkcjami pomocniczymi, w tym m.in. centrum zarządzania kryzysowego, aby ułatwić prowadzenie akcji ratunkowych. Nowy krajowy system bezpieczeństwa morskiego będzie się składał ze zintegrowanej sieci sensorów morskich oraz bezpiecznych i niezawodnych łączy komunikacyjnych. Operatorzy systemu VTS (Vessel Traffic Services) będą w stanie monitorować w czasie rzeczywistym warunki morskie oraz meteorologiczne, a także wykrywać położenie statków przy użyciu będących już w użytku systemów sensorów, takich jak radary oraz system automatycznej identyfikacji statków (AIS). Na podstawie tych danych operatorzy systemu VTS będą informowali władze i statki o potencjalnych zagrożeniach, aby zapobiegać wypadkom takim, jak zderzenia.

  • W razie wypadku władze będą miały dostęp do danych pochodzących z systemu w centrum zarządzania kryzysowego, a także będą mogły korzystać ze zintegrowanej infrastruktury komunikacyjnej. Ułatwi to szybkie informowanie o zanieczyszczeniach, zwalczanie ich i wykrywanie sprawców, a także dochodzenie powypadkowe. Służby poszukiwawcze i ratownicze będą wyposażone w nowy system komunikacji radiowej, zgodny z obowiązującymi procedurami systemu GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) .

?Założenia do budowy systemu bezpieczeństwa morskiego w polskich obszarach morskich były tworzone przez Urząd Morski w Gdyni przez kilka ostatnich lat. Powstawały kolejne analizy i ekspertyzy naukowe, które ostatecznie zostały przełożone na założenia techniczne podczas spotkań z potencjalnymi wykonawcami w ramach prowadzonego postępowania przetargowego. Nowy system usprawni pozyskiwanie i wymianę informacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo morskie. Pozwoli to na efektywniejsze zapobieganie zdarzeniom niepożądanym, takim jak zderzenia statków oraz szkody środowiskowe z tym związane, poprzez usprawnienie bieżącej analizy sytuacji i ułatwienie podejmowania właściwych decyzji. Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umożliwi on utworzenie jednolitego systemu zarządzania bezpieczeństwem morskim dla całej administracji morskiej, włączając w to Ministerstwo Infrastruktury będące odpowiedzialnym za gospodarkę morską w Polsce i służby poszukiwania i ratownictwa ? ? powiedział Jan Młotkowski, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Na mocy umowy firma Alcatel-Lucent dostarczy sieć komunikacyjną składającą się z mikrofalowych radiolinii pakietowych, routerów i przełączników IP, sensorów morskich (CCTV, stacje meteorologiczne i radionamierniki) oraz systemu radiokomunikacyjnego VHF, dla łączności operacyjnej placówek i personelu. Ponadto firma Alcatel-Lucent wykona prace budowlane i dostarczy wyposażenie placówek, a także będzie odpowiedzialna za integrację, montaż i uruchomienie systemów oraz szkolenia i projekt. ?Połączyliśmy fachową wiedzę firmy Alcatel-Lucent z dziedziny komunikacji i integracji systemów z doświadczeniem firmy Indra w zakresie dostarczania najnowocześniejszych sensorów morskich. Budowany przez nas system będzie idealnie współpracować z istniejącymi, pozwalając polskiej administracji morskiej znacznie lepiej widzieć potencjalne zagrożenia lub nietypowe sytuacje, które mogłyby zaszkodzić żegludze w polskim obszarze morskim ? - powiedział Andrzej Dulka, Prezes Zarządu Alcatela-Lucenta Polska

  • Indra dostarczy zaś swoje rozwiązania platformy morskiej, w tym radary i oprogramowanie. Platforma ta jest główną częścią projektu i pozwala na zintegrowanie wszystkich zdalnych sensorów, umożliwiając władzom ocenę sytuacji na morzu i potencjalnych zagrożeń w czasie rzeczywistym. Indra zaprojektuje kluczowe rozwiązania dla urzędów w Gdyni, Szczecinie i Słupsku, umożliwiając ich pracownikom wgląd w ruch jednostek wzdłuż całego polskiego wybrzeża dzięki zbieraniu danych z różnych polskich urzędów i instytucji. W celu spełnienia założeń projektowych firma Indra wykorzysta ostatnie doświadczenia zdobyte podczas wdrażania podobnych rozwiązań w Portugalii, Maroku, Hiszpanii, Rumunii, Hong Kongu oraz na Łotwie.
embed