14 głównych alergenów w pożywieniu

Rzeczywiste koszty, które ponoszą sklepy w związku z niedokładnym raportowaniem alergenów pokarmowych.
embed

Od czasu uchwalenia unijnego rozporządzenia w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (EU FIC) sklepy muszą dostarczać klientom szeroką gamę informacji o alergenach. Ale czy są w stanie zagwarantować, że będą one aktualne i dokładne? Wiele wskazuje na to, że albo nie wiedzą o nowych regulacjach, albo nie radzą sobie z tym wyzwaniem. Czy technologia śledzenia i widoczności może zapewnić sklepom większą kontrolę nad towarem i pomóc w zachowaniu zgodności z przepisami? Unijne rozporządzenie w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności nr 1169/2011 zaczęło obowiązywać pod koniec 2014 r. Wymaga ono, aby wszystkie organizacje, które sprzedają żywność nieopakowaną lub żywność pakowaną na miejscu i przeznaczoną do natychmiastowego spożycia, podawały szczegółowe informacje o produktach, które zawierają 14 głównych alergenów. Zilustrowano je poniżej: Z badań przeprowadzonych w 2015 r. przez Royal Society for Public Health ( RSPH ) wynika, że nieco ponad dwie trzecie brytyjskich barów z jedzeniem na wynos naruszało prawo. Stwierdzono takie problemy, jak niezdolność do podawania wymaganych prawem informacji o alergenach, a także nierejestrowanie informacji o alergenach użytych jako składniki potraw. Drugi sondaż przeprowadzony przez Food Allergy Training Consultancy ( FATC ) pokazał, że problemy utrzymywały się pod koniec 2015 r., mimo upływu niemal 12 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia EU FIC. Liczba alergików stołujących się poza domem wzrosła, ale mimo zmiany przepisów tylko 38 proc. respondentów sondażu twierdziło, że czuje się bezpiecznie jedząc poza domem. Do najczęściej wskazywanych problemów należały sprzeczne informacje oraz wątpliwości co do dokładności i jakości. Problemy te mają wiele negatywnych konsekwencji. Brak zaufania ze strony alergików może doprowadzić do zmniejszenia przychodów. Kary za nieprzestrzeganie przepisów bywają dotkliwe, a w Wielkiej Brytanii zniesiono ich górną granicę, co oznacza, że urzędnicy określają ich wysokość dla każdego przypadku z osobna. Co najważniejsze, podanie nieprawidłowych informacji może mieć poważne konsekwencje zdrowotne dla konsumentów. Na szczęście przestrzeganie przepisów wiąże się również z istotnymi korzyściami. Wdrożenie skutecznych i wydajnych procesów, które zwiększają dokładność informacji i stopień zaufania konsumentów, pozwala sklepom poszerzyć grono klientów przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. Alergicy jedzący poza domem do niedawna byli niezagospodarowanym rynkiem, ale jak pokazuje sondaż FATC, ta grupa konsumentów wzrosła o 54 proc. z końcem 2015 r., a więc warto poszukać właściwego rozwiązania. Chcąc zachować zgodność z przepisami i zwiększyć stopień zaufania, sprzedawcy żywności nieopakowanej muszą umieścić w dobrze widocznym miejscu listę alergenów znajdujących się w każdym produkcie, potrawie lub nadzieniu. Do niedawna wymagało to ręcznej pracy, na przykład pisania komentarzy w menu lub na tablicy. Metody te są czasochłonne, kosztowne i podatne na błędy. Istnieją rozwiązania, które mogą zapewnić wymaganą dokładność i efektywność zgodnie z rozporządzeniem EU FIC, ale sprzedawcy żywności potrzebują pomocy, aby rozwiązać te skomplikowane problemy i znaleźć właściwe rozwiązanie. Bezpieczeństwo żywności to skomplikowana kwestia, ale jest kilka elementów, które powinno zapewniać każde dobre rozwiązanie i których powinni szukać sprzedawcy. Po pierwsze, rozwiązanie powinno łączyć druk informacji o produktach i alergenach z systemami biznesowymi w taki sposób, aby obok informacji o każdym produkcie zawsze pojawiały się informacje o alergenach. Rozwiązanie, które łączy te funkcje, gwarantuje, że treść będzie dokładna i czytelna, kiedy informacje o produkcie zostaną wydrukowane. Ogranicza to ryzyko popełnienia pomyłki, kiedy zmieniają się informacje o produkcie ? takie jak cena ? ponieważ dane na temat alergenów są przechowywane i odtwarzane bez dalszej interwencji operatora. Pozwala też klientom kupującym jedzenie, na przykład w bufecie, obejrzeć informacje o produkcie po jednej stronie karty, podczas gdy obsługa może natychmiast odpowiedzieć na pytania klientów o alergeny poprzez przeczytanie informacji na odwrocie. Oznacza to, że sklepy mogą szybko i łatwo udzielać profesjonalnych informacji o produktach i alergenach. Sprzedawcy, którzy wprowadzą te rozwiązania, będą działać zgodnie z przepisami, a w rezultacie utrzymają dotychczasowych klientów i przyciągną nowych poprzez ograniczenie ewentualnych zagrożeń. Zaoszczędzą też sporo pieniędzy, które inni stracą wskutek kar lub braku zaufania klientów. To prosta odpowiedź na skomplikowany problem.