Motywacja pracowników kluczem do sukcesu

Każdy właściciel i manager lokalu gastronomicznego powinien pamiętać, że jego pracownicy to bezpośredni ambasadorzy firmy. Jeśli oni będą odczuwać satysfakcję ze swojej pracy, staną się najlepszą reklamą i rekomendacją restauracji.
embed

Co robić, by zapewnić im dobre warunki do działania i rozwoju?

Po pierwsze: komunikacja

Osoba zarządzająca zespołem ma obowiązek dostarczenia wszystkim pracownikom informacji niezbędnych do wykonania przez nich codziennych obowiązków, są to tzw. informacje operacyjne. Powinno się także systematycznie przekazywać informacje tzw. strategiczne, czyli dotyczące kierunku w jakim zmierza biznes. Warto codziennie przed otwarciem lokalu przeprowadzić odprawę, dzięki której buduje się także otwartą, dwustronną komunikację. Taki zwyczaj zapewni odpowiedni przepływ informacji między pracownikami na wszystkich szczeblach. Na spotkaniu trzeba poinformować o aktualnych promocjach i celach sprzedażowych. Jednak dużym ułatwieniem dla zespołu mogą okazać się narzędzia promocji i podpowiedzi dostępne w oprogramowaniu dla gastronomii. Taki moduł, który znacznie ułatwia sprzedaż, jest dostępny na przykład w systemie FoodSoft. Nawet jeśli kelner zapomni o obowiązującej promocji lub zaczyna zmianę popołudniową i nie zna najnowszych rabatów, system podpowie mu, jakie dodatkowe lub promocyjne produkty powinien zaproponować Klientowi. To doskonałe narzędzie do cross-sellingu, które nie tylko zwiększa wartość średniego rachunku, ale ułatwia także promowanie nowych pozycji z menu.

Po drugie: integracja

Integrację należy rozpatrywać na dwóch poziomach. Pierwszy to budowanie więzi między wszystkimi pracownikami, natomiast druga, to integracja zespołu z wartościami wyznawanymi przez restaurację. Zgrany zespół, w którym nie ma niewyjaśnionych lub ukrytych konfliktów, to przede wszystkim zespól efektywny, działający razem dla dobra firmy. W branży takiej jak gastronomia potrafi zrobić się gorąco, zwłaszcza na linii kuchnia ? sala. Komunikacja między kelnerami, a kucharzami musi być sprawna i niczym niezakłócona. Dlatego warto postawić na nowoczesne rozwiązania w oprogramowaniu FoodSoft, takie jak narzędzie KDS, które ułatwia zarządzanie pracą kuchni, poprzez usprawnienie komunikacji pomiędzy obsługą sali, a kucharzami. Po zatwierdzeniu zamówienia przez kelnera, od razu drukuje się ono w kuchni lub jest widoczne na monitorze. Dzięki temu kucharz może je zacząć bezzwłocznie przygotowywać, dokładnie widzi kolejność zamówień i wszystkie pozycje z karty razem z uwagami od kelnera i specjalnymi życzeniami Klienta.

Po trzecie: motywacja

Dobrze zmotywowany pracownik ma ochotę na podejmowanie niestandardowych działań i wykraczanie poza obowiązki wynikające z zajmowanego stanowiska. W obszarze motywacji właściciel lub manager restauracji może działać nie tylko finansowo, ale i pozafinansowo. Okazuje się, że nie tylko pieniądze są jedynym motywatorem. Dobrym rozwiązaniem jest organizacja konkursów sprzedażowych i przyznawania nagród  za wyniki, na przykład biletów do kina czy teatru. Ważne, by każdy pracownik miał zdefiniowane cele i widział na jakim etapie realizacji się znajduje. W programie POS FoodSoft można udostępnić informacje sprzedawcy o jego średnim rachunku i łącznym obrocie. Oprogramowanie umożliwia także ewidencję targetów sprzedaży oraz raportowanie stopnia ich wykonania. Warto też zwrócić uwagę na edukację i rozwój pracowników, ponieważ dobrym narzędziem motywacyjnym są także szkolenia, które pozwalają podnosić kwalifikacje.