ScanSnap Cloud - skanowanie bez komputera bezpośrednio do chmury

Bezpłatne rozwiązanie umożliwia przesyłanie zeskanowanych dokumentów bezpośrednio do usług chmurowych, bez konieczności używania komputera czy urządzenia mobilnego.
embed

Usługa jest bezpłatna i dostępna dla użytkowników skanerów ScanSnap iX100 i ScanSnap iX500. Automatycznie przypisuje zeskanowane materiały do standardowych kategorii, takich jak dokumenty, wizytówki, pokwitowania i zdjęcia.ScanSnap Cloud przyspiesza i upraszcza proces skanowania i zapisywania ważnych informacji, ponieważ eliminuje konieczność korzystania z komputera czy urządzeń mobilnych. To dalszy rozwój podejścia do skanowania za pomocą jednego przycisku ? uwzględniający automatyczne sortowanie i przesyłanie danych bezpośrednio do popularnych usług w chmurze, takich jak Dropbox, Evernote, Google Drive i inne.

Uproszczony przepływ dokumentów dzięki ScanSnap Cloud

ScanSnap Cloud automatycznie przypisuje skanowane materiały do jednej z czterech kategorii: dokumentów, pokwitowań, wizytówek i zdjęć. Użytkownik musi tylko raz zdefiniować docelowe miejsce zapisu, do którego mają być automatycznie przesyłane dokumenty z każdej z kategorii, poprzez określenie wybranych usług przetwarzania w chmurze. ScanSnap Cloud automatycznie sortuje i przesyła wówczas dane na wybraną platformę. Więcej informacji można znaleźć na filmie przedstawiającym usługę ScanSnap Cloud .

Kluczowe funkcje

Automatyczne przetwarzanie obrazu. Przed przesłaniem zeskanowanych dokumentów do chmury ScanSnap Cloud optymalizuje je poprzez automatyczne wykrywanie wielkości papieru i koloru, automatyczny obrót i usuwanie pustych stron.

Automatyczne nazywanie plików. Dokumenty są automatycznie nazywane w oparciu o wydobyte z nich słowa kluczowe i daty.

Integracja z usługami chmurowymi. ScanSnap Cloud współpracuje z usługami takimi jak Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive i Box. Dostępny jest również pakiet narzędzi deweloperskich ScanSnap Cloud SDK, lokalni dostawcy usług chmurowych mogą więc nawiązać współpracę z PFU (EMEA) Limited i tworzyć specjalne konektory zapewniające łączność z ich usługami, co umożliwi bezpośrednie przenoszenie zeskanowanych dokumentów papierowych do ich serwisów w chmurze.

Bezpieczeństwo. ScanSnap Cloud działa w oparciu o serwery Microsoft Azure hostowane w Unii Europejskiej. Dane chronione są za pomocą zaawansowanej platformy zabezpieczeń.

Dzięki usłudze ScanSnap Cloud użytkownicy dowolnego systemu operacyjnego, w tym również Linux, mogą skorzystać z platformy ScanSnap i sprawnie, bez konieczności instalowania sterowników, przekształcać dokumenty papierowe w cyfrowe dane w chmurze, za naciśnięciem jednego przycisku. Wystarczy połączenie z wybraną usługą chmurową. Na potrzeby wstępnej konfiguracji oraz zarządzania rozwiązaniem ScanSnap Cloud firma PFU udostępnia bezpłatne aplikacje dla systemów Windows, Mac, iOS i Android.

Dostępna już dziś

Usługa ScanSnap Cloud jest dostępna dla wszystkich nowych i dotychczasowych użytkowników skanerów dokumentów ScanSnap iX100 i iX500. Klienci mogą pobrać oprogramowanie instalacyjne bezpłatnie ze strony http://www.scansnapcloud.com/emea .