Prognozy dla branży IT w 2017 roku

Firma SolarWinds, dostawca oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT, przedstawiła swoje przewidywania dotyczące trendów branżowych w roku 2017.
embed

Do sześciu głównych trendów firma SolarWinds zalicza:

Odchodzenie od modelu SaaS na rzecz coraz popularniejszego FaaS

Wiodący w branży dostawcy usług chmurowych wprowadzili nową metodę pracy w chmurze: funkcje jako usługa (Functions as a Service, FaaS). Ta nowa kategoria chmury obliczeniowej pozwala klientom opracowywać i uruchamiać funkcje aplikacji oraz zarządzać nimi. Nie muszą się przy tym martwić projektowaniem architektury i nadzorowaniem infrastruktury pomocniczej.

SolarWinds przewiduje, że w przyszłym roku bardziej wyspecjalizowane usługi, takie jak FaaS, będą zyskiwać na popularności ze względu na większą efektywność, która prowadzi do usprawnień dla użytkowników i korzystnych cen. Możliwość uruchomienia niemal każdej aplikacji bądź funkcji bez konieczności zarządzania infrastrukturą przez informatyków jest atrakcyjną perspektywą. Nowe usługi będą koncentrować się na dostarczaniu tych korzyści.

Lepsze zrozumienie kontenerów

Kontenery udostępniane przez firmy Googleâ , Docker, CoreOS i Joyentâ wciąż będą ważnym tematem w obszarze przetwarzania w chmurze. W ubiegłym roku firmy z najważniejszych branż rozpoczęły szybkie wdrażanie kontenerów jako ciekawej, nowej możliwości wirtualizacji systemów, nie rozumiejąc jeszcze do końca podstawowych różnic między kontenerami a maszynami wirtualnymi.

Według firmy SolarWinds w 2017 roku działy IT będą lepiej rozumieć założenia technologii kontenerów oraz tego, w jaki sposób można realistycznie i właściwie wykorzystać ją do realizacji operacji IT przy jednoczesnym stosowaniu infrastruktury wirtualnej.

Rosnąca popularność kontenerów jako strategii działów IT w dziedzinie chmur obliczeniowych będzie wzmagać problemy związane z bezpieczeństwem, takie jak ryzyko zaatakowania wielu kontenerów przez wspólne jądro systemu operacyjnego, a także z efektywnym zarządzaniem ? jak w przypadku zbyt wielu maszyn wirtualnych. Jednocześnie może doprowadzić do wzrostu zapotrzebowania na informatyków ze znajomością konkretnych języków programowania związanych z konteneryzacją.

Ponowny wzrost przestępstw związanych z naruszaniem bezpieczeństwa danych

Ze względu na nasilenie obaw związanych z bezpieczeństwem danych SolarWinds przewiduje gwałtowny wzrost ilości i widoczności naruszeń bezpieczeństwa danych, szczególnie w przypadku dużych firm.

Jednocześnie ten wzrost ilości przestępstw związanych z naruszaniem bezpieczeństwa danych zmusi organizacje do rozważenia konsekwencji potencjalnej utraty danych oraz porównania ich z wydatkami wynikającymi z zatrudnienia specjalistów ds. bezpieczeństwa. W wielu przypadkach firmy w 2017 roku będą decydować się na podejmowanie kalkulowanego ryzyka dotyczącego tego, co mogą stracić, a nie tego, jakie koszty musiałyby ponieść, aby zapobiec utracie danych.

Korporacje oraz informatycy muszą być świadomi tego, że hakerzy będą coraz bardziej wykorzystywać automatyzację. Szybkość i łatwość, z jaką można złamać zabezpieczenia zautomatyzowanej infrastruktury sieciowej z całą pewnością zaskoczy i przyczyni się do częstszego naruszania bezpieczeństwa danych w 2017 roku.

Dylematy związane z technologią blockchain

SolarWinds przewiduje, że w 2017 popularność kryptowalut opartych o blockchain wykroczy poza branżę finansową i będą temu towarzyszyć rozszerzone badania zarówno samej technologii, jak i jej funkcjonalności. Mimo tego pojawienie się nowych, efektywnych i łatwych do wdrożenia funkcji jest mało prawdopodobne. Rok 2017 będzie jednak pracowity dla firm, które zastanawiają się nad tym, jak technologia służąca do rejestrowania i przeprowadzania transakcji może pomóc im w rozwiązaniu problemów z zarządzeniem danymi.

Zmiana roli specjalistów IT

Według SolarWinds w 2017 roku i w kolejnych latach wzrośnie znaczenie specjalistów IT, którzy mają całościowe spojrzenie na kwestię stosu aplikacji, znają wiele rozwiązań i mogą szybko podejmować świadome decyzje dotyczące nowych technologii.

Wprowadzenie nowych technologii opartych na sprzęcie przy jednoczesnym dalszym wdrażaniu kultury DevOps będzie wymagało od specjalistów IT skupienia się na rozwijaniu nowych umiejętności i zdobywaniu wiedzy w zakresie obsługi centrów danych nowej generacji i zarządzania nimi:

  • Wzrost znaczenia maszyn: Wdrażanie nowych technologii opartych na maszynach, takich jak boty czy sztuczna inteligencja, które mają zautomatyzować podstawowe procesy i funkcje wyszukiwania, będzie wymagało wprowadzenia nowych procesów zarządzania i monitorowania. W organizacjach, które zdecydują się korzystać z tych technologii, specjaliści IT będą musieli nie tylko wskazać administratora czy zespół odpowiedzialny za wdrożenie tej technologii oraz jej obsługę, ale też określić odpowiednie standardy monitorowania i protokoły zabezpieczeń do zastosowania.
  • DevOps: Kultura DevOps nie straci na popularności w 2017 roku. DevOps to kultura i podejście do opracowywania oprogramowania polegające na współpracy zespołów ds. rozwoju i operacji, które wymieniają się informacjami dotyczącymi funkcjonowania aplikacji w celu sprawniejszego tworzenia lepszych aplikacji. Należy się spodziewać, że kultura DevOps jeszcze bardziej przeniknie do środowiska opracowywania rozwiązań IT, ponieważ płyną z niej coraz bardziej doceniane korzyści związane z uproszczonym podejściem do rozwiązywania problemów czy zapewnianiem lepszych wrażeń użytkownikom końcowym.

Hybrydowe środowisko IT: już nie koncepcja lecz rzeczywistość

Nie ma wątpliwości co do tego, że hybrydowe środowisko informatyczne już stało się nową rzeczywistością w większości organizacji, a w najbliższej przyszłości będzie wdrażane przez kolejne. Sama technologia też coraz bardziej zmierza w kierunku rozwiązań hybrydowych. Specjaliści IT muszą zacząć myśleć o zarządzaniu w kontekście środowiska hybrydowego. Ale jak to właściwie wygląda w praktyce? 

W 2017 roku szefowie działów IT i biznesowych będą podejmować decyzje dotyczące konkretnych rozwiązań w związku z wdrażaniem hybrydowego środowiska informatycznego. Mogą na przykład zdecydować się na korzystanie z usługi Office 365â oraz programu Skypeâ dla firm przy jednoczesnej obsłudze lokalnej rozwiązania do zarządzania tożsamościami, takiego jak Active Directoryâ Federated Services. Jeśli chodzi o infrastrukturę VDI, platforma chmurowa okazała się być najlepszym rozwiązaniem, ponieważ zapewnia organizacjom wymaganą elastyczność w zakresie obsługi wielu pulpitów wirtualnych. Przenosząc to obciążenie do chmury, organizacja może zwolnić swoich specjalistów IT z obowiązków bezpośredniego zarządzania infrastrukturą, co pozwoli im skupić się na innych projektach lokalnych.