Nowe ceny AutoMapy iOS!

AutoMapa bierze na siebie podwyżki cen w AppStore.
embed

24 maja Apple zmienił walutę , w której dokonywane są zakupy w AppStore na terenie Polski. Jednocześ nie został o dokonane automatyczne przeliczenie kwot z Euro na PLN, co spowodował o wzrost cen aplikacji. AutoMapa bierze te podwyż ki na siebie i przedstawia nowe, jeszcze atrakcyjniejsze ceny AutoMapy dla iOS! W ostatnich dniach maja Apple zmieniło ceny w polskim AppStore z Euro na Złotówki. Ceny aplikacji zostały automatycznie przeliczone po kursie sięgającym miejscami 5 PLN za 1 ?. Producenci AutoMapy zdecydowali, że skutki tej podwyżki nie zostaną przeniesione na klientów i wprowadzili nowe, atrakcyjniejsze ceny licencji czasowych, które nie tylko nie uwzględniają podwyżki narzuconej przez Apple, ale ułatwiają zakup aplikacji nowym użytkownikom. Od 25 maja 2017r. ceny AutoMapy dla systemu iOS przedstawiają się następująco: Pozostałe warunki oferty pozostają bez zmian.