Bilingi, wiadomości, e-maile. Służby wystąpiły o dane Polaków ponad milion razy

Robert Kędzierski
W 2016 roku służby podlegające różnym ministerstwo ochoczo sięgały po dane dotyczące Polaków. Według fundacji Panoptykon część danych uzyskiwana jest bezprawnie.

Minister Zbigniew Ziobro przesłał do Parlamentu raport dotyczący zainteresowania służb specjalnych danymi telekomunikacyjnymi Polaków. Okazuje się, że 9 różnych służb sięgało po nie ponad 1,1 mln razy. 
 
Wśród sprawdzających naszą aktywność znajdują się m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu Wojskowego CBA, skarbówka, służba celna, a nawet Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa. Liczby jasno pokazują jednak, że służby najbardziej interesowały się danymi z telefonów. Czyli bilingami. Dotyczy ich 75 proc. wniosków. Najczęściej o tego typu informacje występowała Policja - wnioskowała o dane blisko 840 tys. razy. 

Służby specjalne w stosunkowo niewielkim stopniu interesują się aktywnością Polaków w internecie. O dane tego typu wystąpiono 23 150 razy. I tu największą aktywnością wykazuje się Policja zgłaszająca 90 proc. Żądań.  

Władze nadużywają ustawy inwigilacyjnej ?

Według fundacji Panoptykon raport nie wyjaśnia wszystkich wątpliwości

Ze zdobytych przez nas informacji wynika, że funkcjonariusze Policji pobierają dane w sytuacjach, w których nie mają do tego uprawnień, np. w sprawach o wykroczenia. Przyznaje to nawet Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji, które na skutek naszej interwencji… zobowiązało komendantów wojewódzkich do omówienia zaistniałych nieprawidłowości w ramach szkoleń.

Organizacja twierdzi też, że brak skutecznej kontroli nad działaniami służb zgłaszają sądy. 

Czytaj też: Służby specjalne kazały stworzyć system PESEL. W jakim celu? 

7 lutego zeszłego roku weszła w życie forsowana przez ministra Mariusza Błaszczaka ustawa regulująca kwestie inwigilowania obywateli przez służby. Wielu ekspertów alarmowało, że śledzić będzie można w zasadzie każdego, i to pod byle pretekstem. Wątpliwości dotyczą nie tylko skali inwigilacji. Co wiemy o tej sprawie? Jak możemy się bronić?

24, 25 50. Zapamiętaj te cyfry. Bo to one zdecydują o tym, jak będzie wyglądać twoje wideo

Więcej o: