Polacy z gigantycznym kontraktem na budowę centrum danych dla Europejskiej Agencji Kosmicznej

Jeden z kluczowych kontraktów z ESA o wartości 15 mln euro podpisało właśnie konsorcjum rodzimych firm. Polacy zbudują rozwiązania dla Usługi Dostępu do Danych i Informacji europejskiego programu obserwacji Ziemi Copernicus.

Copernicus to nowa nazwa realizowanego przez Komisję Europejską programu monitorowania Ziemi, wcześniej znanego jako GMES (Global Monitoring for Environment and Security - Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa). Obejmuje on zestaw usług w zakresie gromadzenia danych i dostarczania informacji z wykorzystaniem satelitów i naziemnych czujników do monitorowania środowiska i zjawisk naturalnych występujących na Ziemi.

DIAS (ang. Data and Information Access Services) ma zapewnić łatwy, nieograniczony i bezpłatny dostęp do ogromnej ilości danych i informacji gromadzonych w ramach  programu Copernicus, dając użytkownikom skalowalne środowisko obliczeniowe i przechowywania danych. Polskie konsorcjum będzie odpowiedzialne za działanie jednej z pięciu platform, które zostaną uruchomione do II kwartału 2018 roku. Za wdrożenie i operacyjne usługi chmury obliczeniowej odpowiada CloudFerro.

Jak podkreśla Maciej Krzyżanowski, prezes CloudFerro Sp. z o.o.:

- To największy kontrakt w historii współpracy polskich firm z Europejską Agencją Kosmiczną, a sam projekt DIAS ESA uznaje za kamień milowy programu Copernicus. Zdobycie przez nas kontraktu to dowód na to, że oferujemy świetne i niezawodne rozwiązania oraz obsługę użytkowników na najwyższym poziomie. DIAS, w tym nasza technologia, będzie przez lata służył przedsiębiorcom z różnych branż, przyczyniając się do dynamicznego rozwoju produktów i usług opartych o dane satelitarne. Przykład CloudFerro, która jest małą firmą, pokazuje, że odpowiednie kompetencje i know-how zapewniają sukces na nawet bardzo konkurencyjnym rynku - dziś stoimy w jednym szeregu ze światowymi liderami w tej branży.

Celem programu Copernicus jest zwiększenie bezpieczeństwa dzięki lepszemu zarządzaniu klęskami żywiołowymi, szybszej interwencji, a co za tym idzie - zapobieganiu wypadkom śmiertelnym i stratom materialnym. Dostarcza on również wiarygodne informacje do celów monitorowania i prognozowania zmian klimatu.

Program przyczynia się też do poprawy zarządzania zasobami naturalnymi, pozwala monitorować jakość atmosfery i oceanów, pomaga zoptymalizować działalność rolniczą oraz wspierać wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Więcej o: