VMware i Novell rozszerzają współpracę

Klienci VMware vSphere otrzymają system SUSE Linux Enterprise Server wraz ze wsparciem. Ponadto VMware wybiera SUSE Linux Enterprise Server jako standardowy system operacyjny dla wirtualnych urządzeń opartych na VMware.
embed

Firmy VMware i Novell poinformowały o rozszerzeniu strategicznej współpracy poprzez zawarcie umowy OEM, na podstawie której VMware prowadzić będzie dystrybucję i wsparcie dla systemu operacyjnego SUSE Linux Enterprise Server. Ponadto w ramach umowy VMware dokona standaryzacji oferty produktów opartych na urządzeniach wirtualnych (virtual appliance ) w oparciu o SUSE Linux Enterprise Server. Klienci zainteresowani wdrożeniem SUSE Linux Enterprise Server for VMware na maszynach wirtualnych VMware vSphere będą uprawnieni do otrzymania abonamentu na SUSE Linux Enterprise Server ? bezpłatnie w ramach licencji na VMware vSphere . Zgodnie z umową VMware wraz ze swą szeroką siecią partnerów oferować będzie klientom możliwość zakupu swoich usług pomocy technicznej dla SUSE Linux Enterprise Server. Rozszerzona współpraca firm VMware i Novell zapewni klientom korzyści w postaci zmniejszenia kosztów i złożoności wdrażania i eksploatacji serwerowych systemów operacyjnych powiązanych z rozwiązaniami VMware . W ramach rozszerzonej współpracy obie firmy zamierzają udostępnić klientom możliwość przenoszenia obciążeń serwerowych (workloads ) uruchomionych na systemie SUSE Linux do środowisk typu cloud . Już obecnie część produktów VMware jest dostępna w postaci urządzeń wirtualnych. Urządzenie wirtualne to fabrycznie skonfigurowana maszyna wirtualna, zawierająca system operacyjny i aplikację w postaci jednolitego pakietu, łatwego do wdrożenia, zarządzania i pielęgnacji. Standaryzacja produktów VMware opartych na urządzeniach wirtualnych w oparciu o SUSE Linux Enterprise Server for VMware dodatkowo uprości wdrażanie i eksploatację tych rozwiązań, przyspieszając osiąganie zwrotów z inwestycji. VMware vSphere to najbardziej kompletna i najpopularniejsza w branży platforma wirtualizacyjna , zapewniająca fundament do przekształcenia centrum danych w dynamiczną, prostą infrastrukturę dla prywatnych, publicznych i hybrydowych środowisk typu cloud . Oferując najbardziej kompleksowy zestaw funkcji zapewniających dyspozycyjność, bezpieczeństwo, optymalizację zasobów i niezawodność, VMware vSphere umożliwia uruchamianie usług informatycznych nowej generacji przy zachowaniu elastyczności wyboru systemów operacyjnych, aplikacji i sprzętu.

embed