Zniknęła ikona głośności na pasku zadań - jak przywrócić?

Czasami zdarza się, że ikona głośności, która znajduje się na pasku zadań zniknie. Jak ją przywrócić? Poradnik poniżej.

Aby przywrócić ikonę głośności z powrotem na pasek zadań musimy wykonać następujące kroki.

1 . Klikamy Start -> Ustawienia -> Panel Sterowani a. Tu odnajdujemy i klikamy Dźwięki i urządzenia audio .

2 . Zaznaczamy Umieść ikonę głośności na pasku zadań . Jeśli opcja była wcześniej zaznaczona - odznaczamy ją i zaznaczamy ponownie. Dajemy Zastosuj .

3 . Na wszelki wypadek warto zrobić jeszcze restart komputera i sprawdzić rezultaty.

4 . Uwaga! Niżej poczynione zmiany będą miały wpływ na nasz system operacyjny, dalsze kroki dokonujemy ich na własną odpowiedzialność!

5 . Jeśli to nie pomoże - pora na kolejne rozwiązanie. Klikamy Start -> Ustawienia -> Panel Sterowania . Tu odnajdujemy i klikamy Narzędzia administracyjne .

6 . Następnie klikamy na Usługi .

7 . Tu odnajdujemy Usługa odnajdywania SSDP , klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i wybieramy Właściwości . Klikamy lewym przyciskiem myszy.

8 . Klikamy Zatrzymaj , a nastepnie zmieniamy Trybu uruchomienia na Wyłączony .

9 . Tę samą operację przeprowadzamy z Host uniwersalnego urządzenia Plug and Play .

10 . Sprawdzamy, czy mamy zaznaczone Umieść ikonę głośności na pasku zadań z punktu 2. po czym wykonujemy restart.

11 . Uwaga! Poczynione zmiany będą miały wpływ na nasz system operacyjny, dalsze kroki dokonujemy ich na własną odpowiedzialność!

12 . Jeśli i to nie pomoże - kolejna porada. Otwieramy Notatnik i wklejamy / wpisujemy do niego następujące linijki:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\SysTray]

"Services"=dword:0000001f

13 . Klikamy Plik , Zapisz jako... i wybieramy wpisujemy fix.reg . Nowy plik zapisujemy na Pulpicie . Bardzo istotne jest, aby stworzony plik miał końcówkę .reg a nie np. .txt .

14 . Przechodzimy na Pulpit , odnajdujemy plik i klikamy go dwa razy lewym przyciskiem myszy.

15 . System zapyta nas, czy chcemy dodać nową informację do rejestru. Klikamy Tak .

16 . Po chwili przekonamy się, że cała operacja przebiegła pomyślnie.

17 . Wykonujemy restart systemu. Po tych operacjach ikona głośności powinna być widoczna w pasku zadań.

18 . Może się zdarzyć, że i to nie pomoże. Wtedy zostaje jeszcze jedna metoda. Wkładamy płytę z systemem operacyjnym do napędu.

19 . Klikamy Start -> Uruchom -> tu wpisujemy CMD . Zostanie otwarty wiersz poleceń.

20 . Teraz wpisujemy Expand [litera naszego napędu]:\i386\sndvol32.ex_ C:\Windows\system32\sndvol32.exe . Zauważmy, że pomiędzy ex_ a c: jest spacja. Jeśli Windows jest zainstalowany na innym dysku - musimy zmienić odpowiednio literkę.

21 . Dokonujemy restartu systemu, wcześniej zamykamy wiersz poleceń z pomocą polecenia exit. Po tych operacjach ikona głośności powinna być widoczna w pasku zadań.

Więcej o: