Gmail - importowanie poczty, kontaktów z innego maila (przekierowywanie). Poradnik

Jeżeli chcemy by do naszej skrzynki pocztowej Gmail zostały przesyłane wiadomości z innych kont pocztowych, należy postępować wg poniższej instrukcji:

1. W usłudze Gmail przechodzimy do Ustawień (klikamy na koło zębate po prawej stronie, a następnie wybieramy opcję Ustawienia).

2. Przechodzimy do zakładki Konta i importowanie . A następnie wybieramy opcję Importuj pocztę i kontakty .

3. Wyświetlone zostanie osobne okienko importowanie poczty. Najpierw musimy w nim wprowadzić pełen adres e-mail konta z którego będziemy chcieli importować pocztę. Następnie musimy potwierdzić dostęp do tego konta podając do niego hasło.

4. Po potwierdzeniu poprawności wprowadzonych danych wyświetlone zostaną opcję, którymi będzie posługiwał się gmail przy pobieraniu poczty. Wybieramy je wg naszego uznania.

5. Jeżeli wszystko zrobiliśmy poprawnie poczta powinna zostać pobrana na naszą skrzynkę Gmail.

Więcej o: