SkyDrive jako dysk sieciowy. Poradnik

SkyDrive to wirtualny dysk twardy, który pozwoli nam na przenoszenie dowolnych danych i dostępu do nich w każdym miejscu. Możemy też sprawić, aby był widoczny w Mój Komputer, jako dysk sieciowy. Oto jak to zrobić.

1 . Na początek musimy mieć konto, gdzie po podaniu loginu i hasła zalogujemy się do SkyDrive . Jak to zrobić i jak je utworzyć możemy przeczytać tutaj .

2 . Wchodzimy na SkyDrive . Logujemy się.

3 . Zobaczymy mniej więcej taki obrazek.

4 . Teraz, klikamy na np. Pliki .

5 . W tym momencie powinnien zmienić się pasek adresu. Będzie miał taką postać: https://skydrive.live.com/#cid=XXXXXXXXXXXXXXXX. Te 16 znaków / cyfr, tu zastąpionych X, to unikalny numer, indywidualny dla każdego użytkownika.

6 . Zapisujemy zatem wszystkie wartości po cid , czyłi łącznie 16-znakową kombinację.

7 . Teraz wchodzimy do np. Mój Komputer i wybieramy Mapuj dysk sieciowy...

8 . Pojawią się opcje, gdzie wybieramy literę dysku, zaś w miejscu Folder wpisujemy \\docs.live.net@SSL\ lub \\docs.live.net\. Po \ , będziemy musieli wpisać nasz unikalny numer, który spisaliśmy wcześniej, a który jest widoczny po cid. Np. FJ1234GKFLA12DFA.

9 . Tym samym postać ostateczna powinna być np. taka \\docs.live.net@SSL\ FJ1234GKFLA12DFA.

10 . Gdy już wszystko wpiszemy i upewnimy się, że mamy zaznaczone Połącz ponownie przy logowaniu oraz Połącz przy użyciu innych poświadczeń , klikamy Zakończ .

11 . Teraz pojawi się okienko, gdzie wpisujemy nasz login i hasło, dokładnie to, które użyliśmy przy tworzeniu konta (patrz punkt 1).

12 . Nowo utworzony wirtualny dysk twardy będzie dostępny w Mój Komputer .

13 . Często zdarza się następujący błąd - utworzony dysk sieciowy ma taką samą pojemność jak nasz główny dysk systemowy, czyli przeważnie C.

14 . Opisanie działania są niemożliwe na Windows XP.

Więcej o: