Przywracanie przypadkowo usuniętego folderu Mój komputer

Przyjmijmy, że z Twojego komputera korzysta kilka osób. Niestety pewnego razu zauważyłeś, że z pulpitu zniknął folder Mój komputer. Prawdopodobnie został przypadkowo usunięty przez jednego z użytkowników. Zastanawiasz się, jak przywrócić zawartość pulpitu do poprzedniego stanu? Istnieje bardzo prosty sposób.

Windows XP jest wyposażony w przydatną opcję przywracania folderów specjalnych, takich jak Otoczenie sieciowe czy Moje dokumenty. Są one stałymi elementami pulpitu, więc rozwiązanie znajdziesz w jego ustawieniach. W tym celu:

  1. Kliknij w pustym miejscu pulpitu prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz polecenie Właściwości.
  2. W wyświetlonym oknie przejdź do zakładki Pulpit i u dołu wybierz przycisk Dostosuj pulpit.
  3. Uaktywnij zakładkę Ogólne i w sekcji Ikony pulpitu zaznacz Mój komputer.
  4. Zatwierdź ustawienia, klikając OK.
embed

Rys. Foldery specjalne pulpitu możesz bardzo szybko przywrócić

Jeśli masz inne problemy z folderami specjalnymi, zajrzyj do porady

"Folder Mój komputer wolno się otwiera"

.