Wyświetlanie tylko potrzebnych plików w Eksploratorze Windows

Eksplorator Windows w Viście ma wiele mało znanych właściwości. Jedną z nich są rozbudowane funkcje filtrowania wyświetlanych plików i katalogów. Dzięki nim możliwe jest wyświetlanie tylko tych plików, które Cię interesują, np. wyłącznie grafik lub dokumentów czy plików utworzonych w wybranym okresie. Takie możliwości znajdziesz tylko w Windows Viście.

Otwórz wybrany katalog w Eksploratorze Windows. Następnie przesuń kursor myszy na nagłówek dowolnej kolumny, np. Nazwa lub Data modyfikacji . Wtedy pojawi się mały przycisk ze strzałką, który należy kliknąć, co spowoduje rozwinięcie okna z opcjami filtrowania. Przykładowo, jeśli wybierzesz kolumnę Data modyfikacji , możesz wybrać wyświetlanie plików tylko z określonego przedziału czasowego.

embed

Rys. Eksplorator Windows w Viście został wyposażony w nowe możliwości filtrowania wyświetlanych plików

Zwróć uwagę, że po włączeniu filtrowania dana kolumna będzie wyróżniona symbolem, tzw. ptaszkiem. Aby wyłączyć filtrowanie, kliknij nazwę bieżącego folderu wyświetlaną w pasku adresu.

Jeśli chcesz poznać więcej sekretów Visty, zajrzyj do porady pokazującej, jak zmieniać

ukryte ustawienia

.