Odzyskiwanie haseł do plików pocztowych PST

PstPassword to niewielkie narzędzie do odzyskiwania utraconych haseł do plików .PST programu Outlook. Narzędzie potrafi odzyskać hasła PST aplikacji Outlook 97/2003/XP/2003/2007. Nie wymaga nawet, aby w systemie był zainstalowany popularny program do obsługi poczty elektronicznej. Wystarczy, że jest plik .PST chroniony hasłem.

Szyfrowanie plików PST jest bardzo słabe i dla każdego chronionego hasłem pliku PST istnieje wiele haseł, które umożliwiają jego odczyt. PstPassword proponuje co najmniej trzy różne hasła dla każdego pliku PST. Może się zdarzyć, że przynajmniej jedno z proponowanych haseł będzie oryginalnym, ustawionym przez Ciebie hasłem. Nawet jeśli żadne hasło nie będzie odpowiadać ustawionemu przez Ciebie, to i tak każde z nich umożliwia odczyt pliku PST.

embed

Rys. PstPassword pozwoli Ci bardzo szybko odzyskać hasło do plików PST

Narzędzie nie wymaga instalacji ani dodatkowych plików bibliotek DLL. Wystarczy uruchomić pobrany z witryny

www.nirsoft .net/utils/pst_password.html

plik PstPassword.exe. Po uruchomieniu narzędzia w głównym oknie wyświetlona zostanie lista wszystkich plików PST aktualnie zalogowanego w systemie użytkownika. Dla każdego z plików PstPassword zaproponuje trzy różne hasła. Jeśli chcesz odzyskać hasło do pliku PST znajdującego się w innej lokalizacji, wystarczy, że przeciągniesz plik do okna narzędzia PstPassword.