Zdjęcia panoramiczne utworzone kilkoma kliknięciami myszy

Do utworzenia zdjęcia panoramicznego najczęściej używa się kilku zdjęć cząstkowych połączonych w ciąg. Wydawałoby się, że do takiej operacji należy wykorzystać zaawansowany program do obsługi grafiki. Nic bardziej mylnego. Darmowy program IrfanView posiada narzędzie pozwalające kombinować ze sobą zestawy zdjęć zarówno w pionie, jak i poziomie.

Utworzenie zdjęcia panoramicznego w tym programie jest dziecinnie proste:

  1. Z menu Image wybierz polecenie Create Panorama image .
  2. U góry okna zaznacz, czy zdjęcia mają być łączone poziomo czy pionowo.
  3. Kliknij przycisk Add images , aby dodać kolejne zdjęcia.
  4. Ich kolejność dostosuj za pomocą przycisków Move up oraz Move down .
  5. Jeśli zakończyłeś dodawanie zdjęć cząstkowych, kliknij przycisk Create image .
embed

Rys. 6. Kreator tworzenia zdjęcia panoramicznego

IrfanView możesz pobrać ze strony

http://www.irfanview.com

.