Korzystanie z trybu InPrivate

Tryb przeglądania InPrivate w programie Internet Explorer pozwala na zachowanie prywatności. Po aktywacji tego trybu na dysku twardym nie są zapisywane informacje, zbierane podczas Twojej pracy z przeglądarką.

Aby skorzystać z trybu InPrivate, w Internet Explorerze kliknij menu Narzędzia , a następnie Przeglądanie InPrivate . Możesz też włączyć tryb InPrivate na stałe, przez co nie będzie konieczne każdorazowe powtarzanie tych czynności.

Aby włączyć przeglądanie w trybie InPrivate na stałe:

Kliknij prawym przyciskiem myszy skrót, którym uruchamiasz program Internet Explorer.

Z menu kontekstowego wybierz Właściwości .

W polu element docelowy pozostaw domyślne dane, dodając tuż za końcowym cudzysłowem odstęp oraz tekst -private.

Kliknij przycisk OK .