Wirtualne drukarki PDF

Wirtualna drukarka to program, który instaluje się w Windows jako sprzętowa drukarka. Jedyną różnica jest fakt, że wirtualna drukarka nie istnieje w rzeczywistości na Twoim biurku. Jeżeli wyślesz jakiś dokument do drukowania i wskażesz wirtualną drukarkę to dokument zostanie nie zostanie wydrukowany, lecz zapisany w formacie PDF w folderze określonym w ustawieniach wirtualnej drukarki.

Darmowy PrimoPDF umożliwia, m.in. zabezpieczenie tworzonego pliku PDF hasłem czy dodawanie informacji o dokumencie (imię i nazwisko autora, tytuł). Po jego zainstalowaniu zostanie dodana drukarka PrimoPDF, której jednak nie konfiguruje się w Panelu sterowania . Z menu Start wybierz Programy/PrimoPDF/PrimoPDF Settings . W nowym oknie zaznacz Do not ask me again i wybierz Yes, streamline PrimPDF . Teraz możesz zmienić następujące opcje:

Kliknij Change po prawej stronie od Document Properties ,aby ustawić informacje o dokumencie i jego autorze,

Kliknij Change po prawej stronie od Document Properties ,aby ustawić hasło potrzebne do otwarcia pliku (Require a password to open the document ) lub do zmiany poziomu zabezpieczenia pliku (Require a password to change security settings and access specific functions ),

Wybierz w polu Post process pożądane zachowanie się programu po ?wydrukowaniu? PDF (otwarcie pliku, wysłanie go e-mailem lub nierobienie niczego),

U samej góry wybierz pożądany tryb ?wydruku?: Screen (dla PDFów, które będą ogladane głównie na ekranie), Ebook (duży stopień kompresji, gorsza jakość), Print (mały stopień kompresji, lepsza jakość), Prepress (najlepsza możliwa jakość), Custom (ustawienia własne).