Warstwy w Google Maps

Na pierwszy rzut oka interfejs serwisu Google Maps wydaje się ascetyczny - po wpisaniu w polu wyszukiwania wybranej lokalizacji na ekranie ukazuje się prosta mapa okolicy. Jednak to tylko pozory - dosłownie kilkoma kliknięciami możesz sprawić, że mapa zaroi się od najróżniejszych przydatnych informacji. Wystarczy włączyć odpowiednie warstwy.

Aby to zrobić, należy kliknąć polecenie Więcej - wtedy wyświetlone zostanie menu z listą dostępnych warstw. Do dyspozycji masz:

Zdjęcia (na mapie zostaną wyświetlone zdjęcia wykonane w danej okolicy),

Filmy (jak wyżej - z tym, że z materiałami wideo),

Wikipedia (informacje o okolicy),

Kamery internetowe (po wybraniu tej opcji pojawią się okna transmitujące obraz z kamer),

Teren (rzeźba terenu),

Transport publiczny (schemat komunikacji miejskiej).