Wyszukiwanie konfliktowych usług

Wraz z systemem Windows uruchamianych jest wiele tzw. usług potrzebnych do sprawnego działania komputera. Oprócz systemowych uruchamiane są także opcjonalne usługi i aplikacje wprowadzone przez użytkownika. Niektóre z nich mogą być przyczyną konfliktów i powodować niestabilną pracę komputera czy uniemożliwiać poprawne zamknięcie.

W takich sytuacjach błąd najczęściej powoduje jedna z usług. Aby ją rozpoznać przeprowadź tzw. czysty rozruch, polegający na uruchomieniu komputera z minimalną ilością usług i aplikacji startowych.

Aby wykonać czysty rozruch, wykorzystaj narzędzie konfiguracji systemu. W tym celu wykonaj następujące kroki:

Kliknij przycisk Start, a następnie w polu Wyszukaj programy i pliki wpisz msconfig.

Naciśnij przycisk [Enter].

Przejdź do karty Usługi , zaznacz pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft, poczym kliknij przycisk Wyłącz wszystkie .

Kliknij przycisk Zastosuj .

Spowoduje to wyłączenie wszystkich dodatkowych usług domyślnie niewchodzących w skład Windows.

Przejdź do karty Uruchamianie, kliknij przycisk Wyłącz wszystkie .

Kliknij przycisk Zastosuj . Ta czynność wyłączy uruchamianie programów startowych, które po załadowaniu widnieją zazwyczaj w zasobniku systemowym.

Teraz kliknij przycisk OK w oknie Narzędzie konfiguracji systemu .

Zobaczysz okno, w którym naciśnij Uruchom ponownie .

Po ponownym uruchomieniu systemu Windows, sprawdź przez kilka chwil, czy komputer pracuje prawidłowo, a także czy zamykanie komputera przebiega bez przeszkód (czasem błąd objawia się dopiero po dłuższej pracy). Jeżeli tak, za problemy odpowiedzialna jest prawdopodobnie jedna z aplikacji lub usług, która wcześniej została przez Ciebie wyłączona.

Aby dokładnie rozpoznać, która z usług albo aplikacji sprawia problemy, ponownie uruchom narzędzie konfiguracji systemu, a następnie:

Zaznacz pole Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft i spośród usług z opcją Uruchamianie wyszukaj te, które według Ciebie mogą stać za problemem, zostawiając przy tym wolne pola przy potencjalnie zaufanych aplikacjach (takowe nie będą uruchamiane).

Uruchom ponownie komputer.