Automatyczne zamykanie zawieszonych programów

Niekiedy kończąc pracę z komputerem wyłączasz go, nie zamykając przed tym otwartych aplikacji. Windows 7 sam zamknie pozostawione programy, jednak gdy któryś z nich nie odpowiada lub nie zakończył jeszcze swojej pracy, ukaże Ci się monit, w którym zostaniesz poproszony o wymuszenie zamknięcia. Rozwiązanie to ma zapobiec przypadkom utraty niezapisanej pracy z różnymi programami.

Jeżeli zapisujesz swoją prace przed zamknięciem Windows, możesz zrezygnować z tej funkcji, gdyż czasem bywa ona uciążliwa. Mowa, m.in. o sytuacji, kiedy po kliknięciu przycisku Zamknij szybko odchodzisz od komputera, a ten może nie zostać wyłączony z uwagi na konieczność potwierdzenia zamknięcia działającej aplikacji.

Opcję automatycznego kończenia zadań możesz włączyć za pomocą edytora rejestru. W tym celu:

Uruchom edytor rejestru ? kliknij menu Start , wpisz słowo regedit w pole Wyszukaj programy i pliki i naciśnij [Enter]

W okienku po lewej stronie rozwiń gałąź HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop .

Teraz z menu Edycja wybierz Nowy/Wartość ciągu .

W okienku po prawej stronie wpisz AutoEndTasks (automatyczne zakańczanie zadań).

Naciśnij przycisk [Enter].

Dwukrotnie kliknij utworzoną wcześniej wartość, ustaw 1 jako dane wartości, poczym kliknij OK .

Zamknij okno Edytor rejestru i uruchom ponownie komputer.