Windows XP nie wyłącza się po wciśnięciu przycisku zasilania

Najskuteczniejszym sposobem na zrestartowanie komputera jest jego wyłączenie i ponowne włączenie. Można także restartować komputer za pomocą kombinacji klawiszy [CTRL]+[ALT]+[DEL] albo poprzez przycisk Reset znajdujący się na obudowie komputera. Pierwszy sposób to tzw. miękki reset (lub reset programowy), z kolei nie wszystkie komputer posiadają przycisk Reset (np. laptopy).

Aby przyśpieszyć ten proces, najlepiej wcisnąć klawisz Power , jednak aby komputer zaczął się wyłączać, wciśnięcie tego przycisku musi być prawidłowo interpretowane przez system operacyjny. Inaczej mówiąc, Windows musi ?wiedzieć?, że ma prawidłowo zakończyć swoje działanie. Jeżeli więc po wciśnięciu klawisza zasilania nic się nie dzieje:

Kliknij prawym klawiszem myszki na Pulpit i wybierz Właściwości .

Na karcie Wygaszacz ekranu kliknij przycisk Zasilanie .

W nowym oknie na karcie Zaawansowane, uzupełnij zdanie Kiedy w komputerze zostanie naciśnięty przycisk zasilania poprzez wybranie z rozwijanej listy opcji Zamknij system i kliknij OK .