"Zawsze mocno zaangażowani w działania na rzecz społeczności". Dowiedz się, jak lider branży spożywczej pomaga firmom, klientom i organizacjom

Tarcza antykryzysowa rozpostarta nad przedsiębiorcami i zatrudnionymi przez rząd to tylko jedna z form pomocy, na którą mogą liczyć ci, którzy w tym szczególnie ciężkim czasie cierpią najbardziej. Nie mniej istotne, a może i istotniejsze, są oddolne inicjatywy tych, którzy czują się odpowiedzialni za społeczność - przedsiębiorców, konsumentów, partnerów.

Kluczem do niesienia skutecznej pomocy w ciężkich czasach jest działanie na wielu płaszczyznach. A sektorem, który pełni w Polsce szczególną społeczną misję jest sektor spożywczy. Dlatego też Hochland, lider branży spożywczej podjął cały szereg działań, które mają pomóc zarówno lokalnym społecznościom jak i całym sektorom gospodarki i medycyny.

”Naszym głównym zadaniem jest zapewnienie ciągłości dostaw produktów dla ludności, tym bardziej w sytuacji kryzysowej” - mówi Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager Hochland Polska - ”Robimy wszystko co w naszej mocy, aby dostępność naszych serów była maksymalna”.

Hochland dał hodowcom coś więcej niż zapewnienia

Lider branży spożywczej rozpoczął od osób szczególnie mu bliskich – tych, które prowadzą rodzinne farmy krów, które dostarczają niezbędne do uzyskania wysokiej jakoś produktu mleka.

”Zdajemy sobie sprawę, że w tych okolicznościach hodowcy czują zaniepokojenie” – mówi Jacek Wyrzykiewicz – Naszych Partnerów nie pozostawiamy samych sobie. Wszyscy rolnicy, którzy dostarczają mleko na rzecz produkcji w naszych zakładach, otrzymali zapewnienie, iż nasza firma utrzymuje ciągłość skupu zgodnie z dotychczasowymi ilościami. W przypadku zajścia takiej konieczności, Hochland Polska deklaruje również pomoc finansową dla hodowców.

Tego typu wsparcie i deklaracje są w niepewnych czasach szczególnie istotne. Wielu przedsiębiorców ratowanie własnych firm zaczyna bowiem od zabezpieczenia własnych interesów, cięć w sieci dostawców i współpracowników. Hochland zdając sobie sprawę z powagi sytuacji stosuje inne podejście – wychodzi z założenia, że współpracy trwającej latami nie można ot tak zerwać.

Zawsze mocno zaangażowani w działania na rzecz społeczności

Firma Hochland od zawsze mocno angażowała się w działania na rzecz lokalnych społeczności. Osoby starsze, z niepełnosprawnościami, potrzebujące mogą liczyć na wsparcie żywnościowe. Zakłady należące do koncernu zostały poproszone o koordynację lokalnych działań w tym zakresie.

Hochland mocno wspiera też ideę „zerowaste”. Wszyscy chętni mogą zyskać dostęp do prostych poradników, które pozwalają uniknąć marnowania żywności. Dla konsumentów dostępne są proste poradniki, przepisy, sposoby na przyrządzanie posiłków w rodzinnym gronie.

David Gaboriaud, ceniony szef kuchni, a jednocześnie ambasador marki Almette, przygotował dwa cykle wirtualnych spotkań: ”Niedziela bez nudy”oraz ”Gotowanie bez reszty”. Hochland podsuwa z kolei przepisy w ramach akcji ”Zostań w domu, ale podróżuj kulinarnie”. Akcja pozwala na zapoznanie się z przepisami pochodzącymi z różnych stron świata.

Wsparcia dla potrzebujących wsparcia

Hochland nie zapomniał również o tych, którzy pomocy potrzebują szczególnie. Firma zaangażowała się w ogólnopolską zbiórkę Fundacji Siepomaga – przekazała na ten cel kwotę pieniędzy. Celem jest zebranie środków niezbędnych na wyposażenie oddziałów zakaźnych i placówek medycznych zaangażowanych w walkę z epidemią.

To jedno z wielu działań podejmowanych w ramach akcji #hochlandsiedzieli.

”Nie ulega wątpliwości, że zapotrzebowanie na pomoc ze strony szpitali jest teraz ogromne” – mówi Jacek Wyrzykiewicz – Lekarze, pielęgniarki, diagności i inni przedstawiciele służby zdrowia, ofiarnie działają każdego dnia i są na ‘pierwszej linii frontu’ walki z koronawirusem. Przyłączamy się do zbiórki Fundacji Siepomaga z głębokim przekonaniem, że taka forma pomocy będzie realnym wsparciem, najbardziej dostosowanym do bieżących i pilnych potrzeb placówek zdrowia.

Do przyłączenia się do akcji zachęcani są też pracownicy firmy.

Kolejne działania podjęte przez niekwestionowanego lidera branży spożywczej to udział w akcji Polskiej Federacji Producentów Żywności i Związku Pracodawców. W efekcie tej inicjatywy szpitale mogą, które zgłoszą takie zapotrzebowanie, mogą otrzymać wsparcie w postaci żywności. Podobna pomoc trafi też do służb granicznych, które w dobie zamknięcia granic mają znacznie więcej pracy, często wykonywanej w terenie.

Hochland zapowiada, że w miarę rozwoju sytuacji będzie zmieniał i dostosowywał skalę swoich działań. Dzielenie się tym, co mamy, pomoże przetrwać tym, którzy dziś nie mogą zostać pozostawieni samie sobie. Ta społeczna i gospodarcza odpowiedzialność wydaje się dziś niezbędna.