Dr Felshtinsky: "Rosja w zasadzie już przejęła Białoruś". Eksperci z całego świata debatowali w Warszawie na temat wolności

Podczas międzynarodowej konferencji: "GenFree: Przyszłość Inicjatywy Trójmorza", wybitni naukowcy, politycy, dyplomaci, przedstawiciele świata biznesu oraz uznani dziennikarze debatowali o wolności. Rozmowy dotyczyły napiętej sytuacji między Federacją Rosyjską a Ukrainą i resztą świata. Wszyscy zgodnie podkreślali, że o wolność trzeba walczyć, bo nie jest ona dana raz na zawsze.

Paweł Nierada: Ludzie niezależni ekonomicznie mogą kształtować swoje życie według własnego uznania 

Dr Yuri Felshtinsky: Rosja w zasadzie już przejęła Białoruś 

Tim Marshall: Koncepcja Trójmorza daje bezpieczeństwo całemu regionowi i wspiera ideę wolności. 

Julian Röpcke: Nie ma powrotu do tych samych relacji między Niemcami a Rosją, jakie były wcześniej. 

Profesor Nikolai Ivanov: Rosja próbuje wdrożyć całkowicie nową ideologię – ideologię "Rosyjskiego Świata"

Velina Tchakarova: Rosja nie prowadziłaby wojny z Ukrainą, gdyby nie była poparta przez Chiny


GenFree: Przyszłość Inicjatywy Trójmorza w tym roku dotyczyła kwestii wolności. Piątkową sesję debaty otworzył Paweł Nierada, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego i jedyny ekonomista biorący udział w konferencji, który powiedział: "Kiedy ludzie mogą rozwijać się ekonomicznie, stają się bardziej niezależni i odnoszą sukcesy, co pozwala im angażować się w więcej działań, które kształtują ich przyszłość. Ludzie niezależni ekonomicznie mogą kształtować swoje życie według własnego uznania, co przekłada się na politykę i kształtowanie demokracji". 

W tym roku podczas konferencji swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się światowi eksperci i autorytety. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: dr Yuri Felshtinsky, Julian Röpcke, Tim Marshall, profesor Nikolai Ivanov, Edward Lucas, Marko Mihkelson, Stanisław Żaryn, Velina Tchakarova i Anton Gerashchenko. 

Konferencja Gen FreeKonferencja Gen Free Cezary Pomykalo

Dr Yuri Felshtinsky w swoim przemówieniu zwrócił uwagę, że Putin został mianowany pełniącym obowiązki prezydenta Rosji bez żadnych wyborów. Kilka miesięcy później został ogłoszony prawomocnym prezydentem w drodze wyborów i natychmiast zaczął wprowadzać agentów KGB na ważne stanowiska. Taka sytuacja nigdy w historii świata nie miała miejsca, ponieważ organy bezpieczeństwa państwa nigdy nie byłyby odpowiedzialne za kierowanie krajem. W dzisiejszej Rosji po raz pierwszy jesteśmy świadkami sytuacji, w której armia pełni rolę organu bezpieczeństwa państwa. Ponadto zwrócił uwagę, że Rosja w zasadzie już przejęła Białoruś. Powiedział, że nie wiemy, co by się stało, gdyby Ukraina została zajęta w lutym, ale stwierdził też, że najgorsze jeszcze się nie skończyło. 

Tim Marshall, amerykański dziennikarz i autor światowego bestsellera "Więźniowie geografii" powiedział, że ludzie mają prawo do wolności w demokracji, wybierając rządy, które chcą. Wyraził pogląd, że koncepcja Trójmorza daje bezpieczeństwo całemu regionowi i wspiera ideę wolności. Powiedział, że gdyby kraje zaangażowane w inicjatywę myślały wspólnie, dałoby im to znaczną przewagę w pokonywaniu wyzwań. 

O wcześniejszych, niemal przyjacielskich stosunkach rosyjsko-niemieckich i obecnej relacji mówił Julian Röpcke, niemiecki publicysta i dziennikarz. Zauważył, że przyjaźń i bliskie relacje z Rosją osiągnęły dla Niemców punkt krytyczny. Wyjaśnił, że z niemieckiego punktu widzenia wojna była niemożliwa i zaskoczyła Niemców. Tłumaczył dalej, że niemiecki parlament dopiero po ponad miesiącu od rozpoczęcia rosyjskiej agresji rozpoczął debatę na temat zaangażowania Niemiec w pomoc Ukrainie. Zaznaczył, że niemiecka ostrożność i niechęć do militarnego rozwiązania konfliktu wynikały z wcześniejszych doświadczeń w Syrii. Niemcy bardzo mocno wierzyli w siłę i skuteczność dialogu i starali się pełnić rolę mediatora, a Rosjanie to bezwzględnie wykorzystali. Röpcke zaznaczył również, że 60% Niemców popiera wysyłanie większej ilości broni na Ukrainę, mimo braku gazu i innych przeszkód, które kreuje Rosja. Wyraził przekonanie, że nie ma powrotu do tych samych relacji między Niemcami a Rosją, jakie były wcześniej. 

Konferencja Gen FreeKonferencja Gen Free Cezary Pomykalo

Postępowanie Rosjan starał się wyjaśnić profesor Nikolai Ivanov, profesor historii, były redaktor i nadawca Radia Wolna Europa. Stwierdził, że wielkim błędem jest myślenie, że Rosja chce przywrócić Związek Radziecki, podczas gdy w rzeczywistości Rosja próbuje wdrożyć całkowicie nową ideologię – ideologię "Rosyjskiego Świata". Wyjaśnił, że ideologia ta powstała po raz pierwszy w latach 90., ale idea za nią stojąca jest znacznie starsza i sięga czasów przed wielką rewolucją. Przypomniał gościom, że ideologia w Rosji była spolaryzowana między tymi, którzy chcieli, aby Rosja była bardziej podobna do krajów zachodnich, a tymi, którzy chcieli czerpać z ideologii rosyjskich rewolucjonistów. Autorem tej ideologii jest Aleksander Dugin, moskiewski profesor nauk politycznych. Profesor Iwanow wyjaśnił, że ideologia obraca się wokół twierdzenia, że rosyjski etos jest „najważniejszym etosem europejskim", który powinien służyć jako podstawa do przywrócenia imperium euroazjatyckiego, gdzie świat „anglosaski" jest reprezentowany przez Stany Zjednoczone. To, jak podkreślił profesor Iwanow, jest obecnie główną, oficjalną ideologią Kremla. 

Na bardzo ważny aspekt wojny zwrócił Stanisław Żaryn, Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej. W swoim wystąpieniu poruszył kwestię fake newsów i dezinformacji. Przypomniał, że NATO postrzega dezinformację jako celowe tworzenie i rozpowszechnianie fałszywych i zmanipulowanych informacji z zamiarem oszukania innych. Wojna informacyjna wykorzystuje media i zasoby ludzkie do przekonywania, paraliżowania i obezwładniania percepcji narodów. Wyjaśnił, że Kreml postrzega taką dezinformację jako narzędzie do utrzymania obecnej władzy. 

Konferencję zakończył panel dyskusyjny dotyczący bezpieczeństwa energetycznego, w którym wzięli udział Marcin Chruściel – prezes Instytutu Nowej Europy, Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny portalu Biznesalert.pl, Wojciech Jasiński – Ekspert ds. Energii i Klimatu oraz Petros Tovmasyan – Key Expert New Europe Foundation. Wojciech Jakóbik przypomniał gościom, że stara sowiecka strategia mówiła, że ??należy rozpocząć kryzys energetyczny, aby zapobiec rozszerzeniu NATO, co obecnie obserwujemy. Jakóbik, komentując Baltic Pipe, powiedział, że jest to inwestycja kluczowa, ponieważ zapewnia alternatywne dostawy gazu do naszego regionu. Marcin Chruściel przekonywał, że bezpieczeństwo energetyczne Polski wzrośnie po wybudowaniu elektrowni jądrowej. Zaznaczył, że energia jądrowa jest uważana za zielone źródło energii, które dodatkowo działa na korzyść Polski. 

Konferencja Gen FreeKonferencja Gen Free Cezary Pomykalo

Podczas dwóch dni warsztatów, debat i rozmów wszyscy eksperci i goście zgodnie stwierdzili, że obecna sytuacja jest bez precedensu i cały świat musi zrobić wszystko, by powstrzymać Rosję przed zabraniem zachodnim społeczeństwom najważniejszej wartości – wolności.  

Inicjatywa Trójmorza jest jednym z największych projektów geopolitycznych w naszej części świata. Obejmuje współpracą 12 państw Unii Europejskiej położonych pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Są wśród nich: Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Słowenia, Chorwacja, Rumunia oraz Bułgaria. Obszar tych państw stanowi 1/3 obszaru UE i mieszka na nim 112 mln ludzi (ponad 20 proc. wszystkich obywateli Wspólnoty).  

Celem Trójmorza jest zmniejszenie dysproporcji infrastrukturalnych i ekonomicznych wspólnego rynku europejskiego oraz stworzenie regionalnego forum dialogu na tematy istotne dla państw członkowskich, zwłaszcza w zakresie infrastruktury transgranicznej. W tym roku odbyła się druga edycja międzynarodowej konferencji GenFree: Przyszłość Inicjatywy Trójmorza. Rok temu wybitni eksperci debatowali o przyszłości Trójmorza w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat. To coroczne spotkanie jest przyczynkiem do wymiany myśli i doświadczeń międzynarodowej społeczności.  

- Główną ideą Konferencji GenFree: Przyszłość Inicjatywy Trójmorza jest stworzenie platformy dla uzdolnionych ludzi, z regionu Trójmorza, gdzie mogą oni swobodnie wymieniać się myślami i doświadczeniami w walce z codziennymi wyzwaniami. Nasza konferencja skupia się przede wszystkim na młodym pokoleniu, które dopiero co weszło w dorosłość. Dzięki temu możemy budować i kształtować razem z nimi odpowiedzialne postawy społeczne – powiedział Włodzimierz Dola, Prezes Fundacji State of Poland. 

Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Organizatorem konferencji była Fundacja State of Poland, która została powołana w 2019 r., by przedstawiać Polskę w nowym, inspirującym i oryginalnym kontekście trafiającym do serc społeczności międzynarodowej – jako miejsce atrakcyjne, stymulujące, z własnym jasno zdefiniowanym i unikalnym charakterem. 

Więcej informacji o konferencji GenFree: Przyszłość Inicjatywy Trójmorza można znaleźć na stronie https://genfree.eu.