Dyrektor generalny LG ogłasza odważną wizję transformacji spółki w "firmę oferującą rozwiązania typu smart life"

Spółka chce unowocześnić portfolio produktów, przechodząc na platformowy model biznesowy, rozszerzając współpracę B2B i nabywając nowe silniki wzrostu. LG Electronics przedstawiło wizję zmiany obecnego kształtu spółki z wiodącej globalnej marki urządzeń gospodarstwa domowego w "firmę oferującą rozwiązania typu smart life". Ma ona łączyć i wzbogacać różnorodne doświadczenia klientów oraz dążyć do osiągnięcia globalnych rocznych przychodów w wysokości 100 bilionów KRW (78,5 mld USD) do 2030 roku.

W przemówieniu wygłoszonym w LG Sciencepark w Seulu w Korei Południowej dyrektor generalny William Cho zaprezentował ambitną wizję, której fundamentem są trzy silniki wzrostu: dążenie do rozwoju nowych platform usługowych poprzez rozwój portfolio biznesowego, intensyfikację współpracy między przedsiębiorstwami (B2B) i badanie nowych obszarów biznesowych, takich jak ładowanie pojazdów elektrycznych czy zdrowie cyfrowe. Dyrektor generalny określił elektryfikację, serwicyzację i cyfryzację jako kluczowe punkty szybkiego średnio- i długoterminowego rozwoju firmy.

LG będzie kontynuować realizację odważnej wizji transformacji i szybkiego wzrostu przedsiębiorstwa jako firmy oferującej rozwiązania typu smart life. W odróżnieniu od dotychczasowego postrzegania LG jako firmy mającej pozycję najlepszej marki urządzeń gospodarstwa domowego, która dostarcza najwyższej jakości produkty, ma ona także łączyć oraz poszerzać różnorodne przestrzenie i doświadczenia klientów. Aby to osiągnąć, stworzymy zupełnie nowe LG, poprzez bardziej efektywną pracę i wzajemną komunikację

– powiedział dyrektor Cho, Dyrektor generalny zwrócił także uwagę na cele finansowe firmy.

Mamy zamiar osiągnąć cel „potrójnej 7", na który składa się średnia stopa wzrostu i zysk operacyjny na poziomie 7% lub wyższym, a także stosunek wartości przedsiębiorstwa do EBITDA na poziomie 7. Dążąc do zwiększenia sprzedaży z 65 bilionów KRW (51 mld USD) z ubiegłego roku do 100 bilionów KRW (78,5 mld USD) do roku 2030, staniemy się firmą odpowiednio rozpoznawaną przez rynek i klientów.

Dyrektor Cho poinformował, że firma LG zamierza przejść na platformowy model biznesowy, silniej bazować na współpracy B2B i zaopatrzyć się w nowe silniki wzrostu. Jej celem jest wykorzystanie przewagi konkurencyjnej tych trzech filarów, aby skupić się na doświadczeniach klientów. Firma spodziewa się, że do 2030 roku udział wskazanych filarów w sprzedaży i zysku operacyjnym wzrośnie do ponad 50%.

Materiał promocyjny

Do 2030 r. LG planuje zainwestować ponad 50 bilionów KRW (39,2 mld USD) w jakościowy rozwój firmy, w tym rozwój portfolio biznesowego opartego na fundamencie trzech nowych silników wzrostu. Powyższy plan obejmuje inwestycje w badania i rozwój w wysokości ponad 25 bilionów KRW (19,6 mld USD), inwestycje w infrastrukturę – ponad 17 bilionów KRW (13,3 mld USD) oraz inwestycje strategiczne w wysokości 7 bilionów KRW (5,5 mld USD).

Jak wyjaśnił dyrektor generalny, firma przyspiesza również rozwój działania w modelu B2B. Bogata wiedza LG na temat klientów, a także know-how w zakresie komunikowania się z nimi i empatia zdobyta dzięki działalności B2C, w której przez ostatnich 65 lat wprowadzono szereg innowacji, zostaną w pełni wykorzystane przez LG na płaszczyźnie komercyjnej, mobilnej i wirtualnej.

Cho podkreślił, że LG przyspiesza zmiany, które mają objąć całą firmę, od obszaru kultury korporacyjnej aż po komunikację w każdym punkcie kontaktu z klientami. Celem tych działań jest wywoływanie u klientów pozytywnych skojarzeń z firmą oraz możliwość poznania przez nich wartości i filozofii Life’s Good. Firma rozszerza także działania na rzecz ochrony środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego (ESG).

Przemówienie dyrektora generalnego Williama Cho:

 

Firma LG Electronics, Inc.

LG Electronics jest globalnym, innowacyjnym przedsiębiorstwem działającym w?obszarze technologii i?elektroniki konsumenckiej. Firma jest obecna w?niemal każdym kraju na świecie i?zatrudnia międzynarodową kadrę pracowniczą liczącą ponad 74 tysiące osób. Cztery spółki wchodzące w?skład LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions oraz Business Solutions – w?2022 roku osiągnęły globalną sprzedaż na poziomie ponad 80 trylionów KRW. LG jest wiodącym producentem artykułów konsumenckich i?komercyjnych, począwszy od telewizorów, urządzeń AGD, rozwiązań do uzdatniania powietrza, monitorów, robotów serwisowych i?komponentów samochodowych, a?jej marka premium LG SIGNATURE i?inteligentna marka LG ThinQ są znane na całym świecie. Najnowsze informacje znaleźć można na stronie www.LGnews.pl. 

Materiał promocyjny PR marki LG Electronics.