Puławy ogłosiły zbiórkę odpadów komunalnych. Mieszkańcy zaskoczyli, parking parafialny zasypany śmieciami

Gmina Puławy (woj. lubelskie) ogłosiła zbiórkę odpadów komunalnych. Mieszkańcy zareagowali szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał. Już kilka dni przed terminem planowanej zbiórki zasypali odpadami parafialny parking.

Gmina Puławy ogłosiła, że w środę 6 maja na parkingu parafialnym w Górze Puławskiej odbędzie się zbiórka odpadów prowadzona przez pracowników miejscowego Zakładu Usług Komunalnych. Z ogłoszenia wynikało, że od godziny 7 do 18 mieszkańcy gminy będą mogli oddawać takie odpady jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane środki ochrony roślin, farby, tusze, lakiery czy zużyte opony.

Puławy. Gmina skarży się na mieszkańców. "Ogromny deficyt" systemu gospodarki odpadami

Odzew, z jakim spotkała się akcja, zaszokował włodarzy gminy. Kilka dni przed planowaną zbiórką mieszkańcy zasypali parafialny parking górą odpadów, w tym takich, których Zakład Usług Komunalny nie przyjął. 

"Rekordzista przywiózł około 30 opon samochodowych! Część elektroodpadów była niekompletna, w związku z czym ZUK nie mógł ich przyjąć. Śmieci, które nie zostały zabrane, w tym przede wszystkim odpady w postaci części samochodowych, będą musiały zostać zutylizowane przez specjalistyczną firmę. Koszty tej operacji będą dodatkowymi, niezaplanowanymi kosztami systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które powiększą i tak już ogromny deficyt jego funkcjonowania i będą musiały być pokryte z budżetu Gminy Puławy" - czytamy na stronie internetowej gminy. 

Gmina rozważa, czy nie zrezygnować z organizacji tego typu zbiórek. Niewykluczone, że mieszkańcy będą mogli oddawać wszystkie problemowe odpady tylko do puławskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Zobacz wideo Do jakiego kontenera wrzucić paragon, a gdzie stare ubrania? Wyjaśniamy
Więcej o: