Eksperci: Szybko wzrasta popyt na gaz. To może uniemożliwić osiągniecie neutralności klimatycznej

O prawie 4 proc. wzrośnie w tym roku globalny popyt na gaz - prognozują eksperci. Będzie on rósł w kolejnych latach i bez działań rządów jego zużycie będzie będzie większe, niż zakłada scenariusz osiągnięcia neutralności klimatycznej. To grozi przekroczeniem umiarkowanie bezpiecznego poziomu globalnego wzrostu temperatury.

Według nowych prognoz Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) spodziewane jest silne obicie popytu na gaz kopalny w 2021 roku po tym, jak spadło ono w pierwszym roku pandemii. 

Agencja prognozuje, że globalny popyt na gaz wzrośnie o 3,6 proc. w 2021 r. W kolejnych latach będzie dalej rósł, jednak w mniejszym tempie - o średnio 1,7 proc. przez kolejne cztery lata. IEA ostrzega, ze tak szybki wzrost przekracza założenia scenariusza osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, a więc może przekreślić szanse na zatrzymanie globalnego ocieplenia na poziomie ustalonym w Porozumieniu paryskim. 

Popyt będzie dalej wzrastał, o ile rządy państw nie wprowadzą odpowiednich zachęt do przejścia na ścieżkę zeroemisyjności - oceniają eksperci. 

Za dużo gazu by osiągnąć neutralność klimatyczną

W maju agencja po raz pierwszy opublikowała raport pokazujący scenariusz obniżenia emisji gazów cieplarnianych do poziomu zero netto do 2050 roku. To zgodne z celami Porozumienia paryskiego, czyli zatrzymania ocieplenia na poziomie znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza do końca wieku, z dążeniem do poziomy 1,5 stopnia. Ścieżka do neutralności klimatycznej jest wąska, ale da się ją osiągnąć - mówią eksperci.

Jednak nowa prognoza popytu na gaz pokazuje, że świat nie podąża tą wąską ścieżką. Scenariusz neutralności klimatycznej IEA dopuszcza wzrost produkcji energii z gazu jeszcze przez kilka lat do połowy tej dekady, jednak po tym powinna ona zacząć spadać - i to szybko. W tym scenariuszu w 2030 roku całkowita energia wyprodukowana z gazu jest na poziomie nie tylko niższym niż w 2025, ale też niższa od tego z roku 2017, a w kolejnych latach spada jeszcze szybciej. 

Według obecnej prognozy, popyt na gaz będzie do 2024 roku wyższy o 7 proc. od poziomu sprzed pandemii - więcej, niż zakłada wzrost dopuszczony w scenariuszu neutralności klimatycznej. 

Więcej o: