Smog w Polsce. Alert RCB ostrzeże nas przed zanieczyszczonym powietrzem. Rząd wyśle SMS-y

Polacy będą otrzymywać alerty RCB ostrzegające przed złym stanem powietrza - ogłosiło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Mieszkańcy konkretnych powiatów będą dostawać SMS-y informujące o przekroczonych normach zanieczyszczenia powietrza.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomi alert przed bardzo złym stanem powietrza. Osoby przebywające na terenie powiatów, na obszarze których prognozowane będzie przekroczenie poziomu alarmowego dla stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu otrzymają ostrzeżenia w postaci SMS-ów.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Alerty RCB będą ostrzegać przed smogiem

Ostrzeżenia będą wysyłane, gdy prognoza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) wskaże, że w danym powiecie istnieje zagrożenie przekroczenia średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 powyżej 150 mikrogramów na metr sześcienny - czytamy w komunikacie.

Wyjaśniono, że wartość ta została określona rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Ryzyko wystąpienia przekroczenia tego stężenia dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu będzie podstawą do uruchomienia alertu RCB.

Ostrzeżenia GIOŚ są sporządzane na podstawie wyników pomiarów ze stacji monitoringu jakości powietrza funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), prognoz meteorologicznych oraz prognoz zanieczyszczenia powietrza wykonywanych przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy.

Osoby przebywające na terenie objętym alertem RCB będą otrzymywały wiadomości SMS o następującej treści:

Uwaga! Dziś (data) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego. Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaznacza, że treść ostrzeżenia może ulec niewielkim zmianom.

Komunikaty będą na bieżąco publikowane również na stronach internetowych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz na profilach w mediach społecznościowych. W pracach nad uruchomieniem alertu RCB przy złej jakości powietrza brali udział eksperci GIOŚ, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Instytutu Ochrony Środowiska - PIB, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu "Czyste Powietrze".

Kiedy powietrze jest zanieczyszczone?

O zanieczyszczonym powietrzu mówimy, gdy stężenie szkodliwych pyłów przekracza dopuszczalną normę

  • w przypadku pyłu PM10 - 50 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3),
  • w przypadku pyłu PM2,5 - 36 µg/m3,
  • w przypadku benzenu - 10 µg/m3.

Informacje dotyczące jakości powietrza w całej Polsce można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Zobacz wideo Chcesz wymienić kopciucha? Ekspert w prosty sposób wyjaśnia, jak dostać dofinansowanie
Więcej o: