Zero plastiku w opakowaniach. Grupa VELUX prawie całkowicie usuwa tworzywa sztuczne z opakowań okien dachowych

90%* opakowań okien dachowych VELUX produkowanych jest bez dodatku tworzyw sztucznych i wykonanych z jednorodnego materiału opartego na papierze. Nowe opakowania stosowane są we wszystkich najpopularniejszych oknach dachowych VELUX, co przekłada się na oszczędność do 900 ton plastiku rocznie.

Dzięki wyeliminowaniu z opakowań komponentów ze styropianu nie trzeba dodatkowo segregować odpadów. Dzięki temu utylizacja staje się tańsza i bardziej wydajna. Ślad węglowy generowany przez opakowania okien dachowych Grupy VELUX obniża się tym samym o 13%, co jest kluczowe dla realizacji jednego z celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju, czyli stosowania do roku 2030 opakowań wykonanych z jednorodnego materiału pozbawionego całkowicie elementów z tworzyw sztucznych i nadającego się w 100% do recyklingu.

VeluxVelux mat. promocyjny

Na całym świecie co roku produkuje się 300 milionów ton odpadów plastikowych, a badacze szacują, że 60% tworzyw sztucznych wyprodukowanych od 1950 roku trafiło do śmieci lub do środowiska naturalnego. Opakowania okien dachowych VELUX zamiast plastiku będą zawierały tekturę posiadającą certyfikat Forest Stewardship Council (FSC).

Te działania to pierwszy krok na drodze do zdecydowanego przekształcenia sposobu prowadzenia działalności przez Grupę VELUX, w tym wprowadzanych na rynek produktów i rozwiązań, zgodnie ze zrównoważonym rozwojem. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy VELUX, wprowadzona w życie w 2020 roku, to przewidziany na 10 lat proces transformacji, w ramach którego Grupa VELUX podejmuje pionierskie działania na rzecz klimatu i ochrony środowiska, aby osiągnąć neutralność emisyjną. W tym celu tworzy innowacyjne ekologiczne produkty i prowadzi działalność gospodarczą w sposób odpowiedzialny.

Więcej informacji na temat działalności Grupy VELUX można znaleźć w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju pod tym linkiem: https://www.velux.pl/o-grupie-velux/odpowiedzialny-biznes

VeluxVelux Jesper Edvardsen - CONTINEO

* Plastiku nie będą już zawierały opakowania okien dachowych następujących typów: GGL, GGU, GPL, GPU*, GZL, GLL, GLU, zarówno otwieranych ręcznie, jak i elektrycznych.