Jak zrobić badania medycyny pracy w czasie epidemii koronawirusa? Czy można przeprowadzić je zdalnie? Odpowiadamy

W dobie epidemii koronawirusa przeprowadzenie badań medycyny pracy może być utrudnione. Dlatego Ministerstwo Zdrowia, w razie braku dostępności uprawnionego do badań lekarza, zezwala na wykonanie ich u innego doktora. Odpowiadamy również, czy badania medycyny pracy można wykonać zdalnie.

Zgodnie ze znowelizowaną w dniu 31.03.2020 r. ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w razie braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie to może zostać przeprowadzone przez innego lekarza. Lekarz ten może również wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie, przy czym będzie ono ważne 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Zobacz wideo Kolejne obostrzenia: dzieci mogą wychodzić tylko pod opieką dorosłych, limity w sklepach, ograniczenie dostępu do parków

W komunikacie Ministerstwa Zdrowia nie ma mowy o tym, co należy zrobić po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii. Wydaje się jednak, że wówczas będzie trzeba powtórzyć badania, tym razem u właściwego lekarza uprawnionego do badań z zakresu medycyny pracy.

Badanie medycyny pracy jest możliwe także zdalnie w czasie epidemii koronawirusa

Warto również podkreślić, że przeprowadzenie badania medycyny pracy i wydanie orzeczenia może nastąpić zdalnie. Z takiego rozwiązania może skorzystać każdy lekarz, w tym lekarz medycyny pracy. Wynika to z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym lekarz może udzielać świadczeń zdrowotnych, w tym badać stan zdrowia i wydawać orzeczenia lekarskie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Możliwość przeprowadzenia zdalnej wizyty telemedycznej jest przewidziana w wielu pakietach zdrowotnych, przygotowanych przez firmy dla swoich pracowników. 

Więcej o: