Kto może wjechać do Polski? Czy musi przechodzić okres kwarantanny? MSWiA wyjaśnia

W dzienniku ustaw ukazała się nowelizacja w sprawie czasowego ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. MSWiA informuje, kto i na jakich zasadach może przejeżdżać przez terytorium Polski.

W ruchu osobowym granicę państwową mogli dotychczas przekraczać jedynie: Polacy, ich małżonkowie i dzieci, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego, osoby posiadające prawo stałego pobytu, a także wykonujący pracę na terytorium Polski i kierowcy dokonujący przewodu osób i towarów, kiedy wykonują czynności zawodowe. Przepisy te jednak zmieniły się 22 maja 2020 roku

Kto może wjechać do Polski?

Do wjazdu na terytorium Polski uprawnieni są obywatele UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz kierowcy podróżujący tranzytem w celu odbioru odpoczynku (obowiązkowej przerwy dla kierowców) lub po odebraniu odpoczynku, zagraniczni uczniowie i studenci oraz obywatele Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego przejeżdżający przez nasz kraj, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Nowelizacja rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie czasowego ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych ukazała się już w Dzienniku Ustaw.

"Zmiana rozporządzenia rozszerza katalog osób uprawnionych do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o:

  • kierowców wykonujących transport międzynarodowy, podróżujących tranzytem przez terytorium RP innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy (w celu odbioru odpoczynku lub po odebraniu odpoczynku);
  • uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania lub pobytu (trwającego nie dłużej niż 12 godzin liczonych od momentu przekroczenia granicy RP) oraz ich małżonków i dzieci"

- podało MSWiA.

Czy osoby wjeżdżające do Polski z zagranicy muszą przechodzić kwarantanne?

Osoby wymienione w rozporządzeniu są zwolnione z odbywania obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny.

"Potrzeba uwzględnienia uczniów i studentów wśród kategorii osób uprawnionych do przekraczania granicy państwowej wynika z przyjętego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej harmonogramu egzaminów zewnętrznych dla uczniów, którzy ukończyli naukę w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (w okresie od 8 czerwca do 28 sierpnia br.)" - zaznaczyło MSWiA.

Polska zdecydowała o przedłużeniu tymczasowej kontroli granicznej, wprowadzonej w związku z epidemią koronawirusa o kolejne 30 dni - do 12 czerwca br.

Tymczasowa kontrola graniczna na granicy Polski z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją ma obowiązywać do 12 czerwca br. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Więcej o: