Tarcza 4.0. Wkrótce ruszają dopłaty do oprocentowania kredytów

- Rozwiązanie będzie dostępne już na początku lipca - poinformowała w rozmowie z Programem 1 Polskiego Radia Elżbieta Stelmach z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wyjaśniamy, na co mogą liczyć przedsiębiorcy i jakie warunki muszą spełniać, by ubiegać się o wsparcie.

23 czerwca Andrzej Duda podpisał tzw. tarczę 4.0, zakładającą m.in. trzymiesięczne wakacje kredytowe dla osób dotkniętych spadkiem dochodów. Nowe prawo przewiduje, że przedsiębiorcy, w tym z sektora podstawowej produkcji rolnej, dotknięci skutkami pandemii, będą mieli możliwość zaciągnięcia kredytów o obniżonym oprocentowaniu. Dopłaty będą wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków nowo utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do 31 grudnia 2020 r.

Zobacz wideo Sośnierz ocenia decyzje rządu ws. odmrażania gospodarki

Na czym będzie polegać wsparcie z Funduszu Dopłat do Oprocentowania? Kto może ubiegać się o wsparcie?

Jak poinformował BGK na swojej stronie internetowej, będzie on wypłacał dopłatę, która pokryje część odsetek należnych bankowi kredytującemu. Kredytów z dopłatami będą udzielać banki komercyjne i spółdzielcze, współpracujące z BGK.

Dzięki wsparciu z Funduszu Dopłat do Oprocentowania przedsiębiorca będzie w stanie spłacać tylko część odsetek należnych bankowi kredytującemu, stanowiących różnicę pomiędzy odsetkami naliczonymi według oprocentowania określonego w umowie kredytowej i kwotą dopłaty pokrywaną ze środków Funduszu.

O kredyt z dopłatą do oprocentowania będą mogli wnioskować wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od branży, oraz podmioty prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Wysokość wsparcia będzie zależała od wielkości firmy. Sektor MŚP (małych i średnich firm) może liczyć na dopłatę do oprocentowania w wysokości dwóch punktów procentowych. Dla dużych przedsiębiorstw będzie to kwota odpowiadająca jednemu punktowi procentowemu.

Na jakich zasadach będą udzielane dopłaty do odsetek kredytów?

Kredytów z dopłatami będą udzielały banki komercyjne i spółdzielcze, które podpiszą umowę z BGK. Dopłaty będą udzielane do kredytów obrotowych, odnawialnych i nieodnawialnych. Jeden przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z dopłat tylko raz - do jednego kredytu. BGK będzie dopłacał do oprocentowania kredytu przedsiębiorcy maksymalnie przez 12 miesięcy. Środki przeznaczone na dopłaty będą wypłacane na pokrycie części oprocentowania kredytu zarówno w tym, jak i w przyszłym roku.

Przedsiębiorcy powinni jednak pamiętać, że decyzje o przyznaniu kredytu z dopłatami do oprocentowania będą wydawane do końca 2020 r.

Kiedy wsparcie będzie dostępne dla przedsiębiorców?

Ustawa przeszła cały proces legislacyjny, a więc jesteśmy już na ostatniej prostej do uruchomienia Funduszu Dopłat do Oprocentowania. BGK musi teraz zawrzeć umowy z bankami kredytującymi, które będą udzielać kredytów z dopłatami. Wtedy rozwiązanie będzie już dostępne dla firm. Lista takich banków zostanie opublikowana na stronie internetowej BGK.

Więcej o: