Wynik testu na koronawirusa okazał się pozytywny? KPRM radzi, co robić w takiej sytuacji

Kancelaria Premiera przygotowała poradnik dla osób zakażonych koronawirusem. Zdaniem KPRM kwarantanna powinna przebiegać w opisany poniżej sposób.

Od momentu uzyskania pozytywnego wyniku testu chory powinien:

  • pozostać w domu,
  • obserwować swoje samopoczucie,
  • pozostawać w kontakcie z lekarzem rodzinnym.

W wypadku pogorszenia samopoczucia i stanu zdrowia pacjent powinien udać się na oddział zakaźny szpitala lub wezwać karetkę pogotowia, dzwoniąc pod numer nr 112.

 

Przebieg choroby

Pacjent powinien zachowywać się zgodnie z zaleceniami lekarza. Czas trwania izolacji zależy od nasilenia objawów klinicznych choroby COVID-19 i decyzji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) albo lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem w szpitalu czy izolatorium.

Po siedmiu dniach izolacji domowej lekarz POZ do chorego powinien zadzwonić lekarz, by przeprowadzić wywiad. Medyk ustali, jak długo ma trwać izolacja. Informacje na ten temat można znaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta.

Jak zachować się w przypadku pozytywnego wyniku testu na koronawirusaJak zachować się w przypadku pozytywnego wyniku testu na koronawirusa Fot. KPRM

Kiedy może nastąpić koniec izolacji? To zależy od terminu wystąpienia pierwszych objawów i ich zakończenia. Izolacja powinna zakończyć się po trzech dniach bez objawów, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia pierwszych objawów.

Podczas izolacji pacjent musi pozostać w swoim miejscu zamieszkania. Jeśli chory nie posiada takiej możliwości, służby sanitarno-epidemiologiczne mogą skierować go do wyznaczonego izolatorium.

Co z domownikami chorego?

Domownicy również podlegają kwarantannie i powinni obserwować stan swojego zdrowia. Ten obowiązek rozpoczyna się dla nich od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez chorego. I etap kwarantanny domowników to okres izolacji osoby chorej. II etap kwarantanny powinna trwać siedem dni i rozpoczyna się po zakończeniu izolacji osoby zakażonej. Objęcie domowników kwarantanną nie wymaga decyzji organu PIS.

Jeśli chodzi o zwolnienie lekarskie z pracy, pracodawca otrzyma informację o sytuacji osoby zakażonej koronawirusem. Jest ona przetwarzana w systemie teleinformatycznym EWP i udostępnia ją Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zobacz wideo Niemal połowa testów na COVID-19 z wynikiem pozytywnym. "Zupełnie mnie to nie dziwi"

W przypadku, gdy pracodawca nie otrzyma takiej informacji, osoba z dodatnim wynikiem testu ma złożyć oświadczenie o przebywaniu na izolacji. Ma na to trzy dni od zakończenia izolacji. Oświadczenie powinno zawierać kilka niezbędnych informacji:

  • dane osobowe (imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu),
  • dzień rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dzień jej zakończenia,
  • podpis.
Więcej o: