Koalicja Klimatyczna

  • Naukowcy: Szkoły powinny traktować edukację klimatyczną jako najpilniejsze zadanie

    Naukowcy: Szkoły powinny traktować edukację klimatyczną jako najpilniejsze zadanie

    Komitet Naukowy Koalicji Klimatycznej apeluje do szefów resortów edukacji oraz klimatu i środowiska o przyspieszenie działań nad uzupełnieniem podstawy programowej nauczania w szkołach o edukację na temat zmiany i ochrony klimatu, która będzie oparta na danych naukowych i prowadzona w ramach obowiązujących przedmiotów. Naukowcy we wspólnym liście do ministrów Anny Moskwy i Przemysława Czarnka podkreślają znaczenie rzetelnej edukacji klimatycznej w walce z kryzysem klimatycznym.

  • Eksperci: Przed szczytem w Glasgow musimy domagać się 'faktycznych działań' od rządzących