PGE

Więcej o:

PGE

 • Rejestracja PGE Obrót i PGE Dystrybucja

  W dniu 24 listopada 2009 r. Sąd zarejestrował zmianę nazwy spółki z PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny na PGE Obrót Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie. Bez zmiany pozostały dotychczasowe dane firmy: adres siedziby, numer KRS oraz REGON. PGE Obrót S.A. jest integratorem spółek z obszaru sprzedaży

 • KNF zaakceptowała memoranda informacyjne PGE

  Memoranda Informacyjne zostały przygotowane w związku z prowadzonym obecnie Programem Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE. Do Memorandum PGE Polska Grupa Energetyczna dołączona została uchwała o połączeniu PGE Polska Grupa Energetyczna (spółka przejmująca) ze spółkami PGE Górnictwo i Energetyka

 • Zarząd PGE porozumiał się z górnikami

  Porozumienie gwarantuje pracownikom Kopalni dotychczas nabyte prawa pracownicze oraz inne świadczenia, bez ich podmiotowego lub przedmiotowego rozszerzania. Tym samym zakończony został spór zbiorowy trwający w kopalniach. W ramach programu konsolidacji grupy kapitałowej PGE prowadzone

 • Zarejestrowano spółkę PGE Energia Jądrowa

  PGE przypomina, że na początku 2009 roku polski rząd powierzył jej misję rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. W planach PGE jest budowa dwóch elektrowni jądrowych o mocy około 3 tys. MW każda. W 2020 roku przewidywane jest uruchomienie pierwszego bloku elektrowni atomowej.

 • PGE zamierza sprzedać akcje Polkomtela

  " - powiedział Prezes PGE Tomasz Zadroga. Dodał, że decyzja ta jest zgodna ze strategią Grupy Kapitałowej PGE, która zakłada koncentrację na biznesie energetycznym i sprzedaż aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością. PGE Polska Grupa Energetyczna posiada 21,85% akcji Polkomtela. Pozostałymi udziałowcami

 • PGE złożyła Memorandum Informacyjne do KNF

  Memorandum Informacyjne PGE zostało przygotowane w związku z prowadzonym obecnie Programem Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE. Memorandum Informacyjne PGE zostało złożone do KNF-u wraz z wnioskiem o stwierdzenie równoważności zawartych w nim informacji z informacjami wymaganymi w prospekcie

 • Mniejszy skład zarządu spółki PGE Górnictwo i Energetyka

  W zarządzie pozostaną prezes Antoni Pietkiewicz i wiceprezes Andrzej Jeznach, którzy zostali zobowiązani do przedstawienia nowej struktury organizacyjnej spółki. Zarząd PGE GiE będzie pracował w składzie dwuosobowym - minimalnym, przewidywanym w statucie spółki. Zmniejszenie zarządu PGE GiE wynika

 • Memorandum o współpracy PGE i Westinghouse

  . Są to reaktory trzeciej generacji, gwarantujące bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Reaktory tego typu budowane są obecnie m.in. na terenie Stanów Zjednoczonych oraz Chin. Westinghouse jest trzecim koncernem, z jakim PGE podpisała Memorandum w ostatnim czasie. Dotychczas powstały grupy robocze działające w

 • Cena emisyjna akcji PGE - 23 zł

  zredukowane o około 96,5%. Przy cenie emisyjnej wynoszącej 23 zł, szacuje się, że kapitalizacja PGE wyniesie blisko 40 mld zł. Cena emisyjna akcji oferowanych przez PGE wynosi 23 zł, tj. na poziomie z górnej części orientacyjnego przedziału cenowego, który wynosił 17,50 zł - 23,00 zł oraz ceny maksymalnej

 • PGE nie zgadza się z prof. Mielczarskim

  produkcji energii atomowej jest prywatną opinią profesora Mielczarskiego i nie ma nic wspólnego z prowadzonymi przez PGE analizami kosztów produkcji energii atomowej - czytamy w oświadczeniu PGE. Zdaniem PGE założenia do wyliczenia kosztów pozyskiwania energii z atomu, przyjęte przez profesora