SKOKi nie mogą udzielać kredytów mieszkaniowych

Spółdzielcze Kasy Oszczęcnościowo-Kredytowe nie mogą udzielać kredytów hipotecznych - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Przepisy ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania zaskarżyła grupa posłów.

Skarżący uważali, że w czasie uchwalania przepisu popełniono błędy proceduralne, dlatego przepis jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Skarżący nie kwestionują słuszności samego przepisu, jednak sposób jego uchwalenia.

Zdaniem posłów, którzy zaskarżyli ustawę do Trybunału, poprawki zostały wprowadzone dopiero przez Radę Ministrów, a nie było ich w pierwotnym projekcie. Ponadto niespełnione zostały konstytucyjne wymagania dotyczące inicjatywy ustawodawczej, ponieważ poprawka została zgłoszona w fazie prac komisyjnych.

Za niekonstytucyjnością przepisów opowiedzieli się również przedstawiciele Sejmu i Prokuratora Generalnego.

Z danych SKOKów wynika, że do tej pory z ich oferty kredytów mieszkaniowych skorzystało ponad 200 tysięcy osób.