biec

Więcej o:

biec

 • BIEC: Coraz bardziej optymistyczne wiadomości z polskiej gospodarki

  "Również z otoczenia naszej gospodarki napływają coraz bardziej optymistyczne wiadomości. Wskaźniki wyprzedzające dla krajów Unii Europejskiej i USA rosną systematycznie od początku roku, zaś główne ośrodki analityczne korygują w górę prognozy dla głównych gospodarek świata" - głosi raport. BIEC

 • BIEC: 2009 rok zakończymy przyspieszeniem

  Azji i kontynentu amerykańskiego. Wszystkie, za wyjątkiem Brazylii są na poziomie wyższym niż przed rokiem. Postępujące na świecie ożywienie będzie odbudowywać zaufanie na rynkach i sprzyjać wzrostowi gospodarczemu Polski" - głosi raport. BIEC zwraca uwagę, że spośród ośmiu komponentów wskaźnika w

 • BIEC: WWK w górę, polska gospodarka pokonała spowolnienie

  BIEC. Analitycy dodają, że w przedsiębiorstwach w ostatnich dwóch miesiącach kurczą się zapasy wyrobów gotowych, co jest konsekwencją zarówno rosnącego popytu, jak i odbudowy ich poziomu stosownie do skali ożywienia gospodarczego. "W sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych wzrasta wydajność pracy

 • BIEC - bezrobocie będzie wzrastać

  Wskaźnik rynku pracy - informujący z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości zatrudnienia i stopy bezrobocia - wzrasta coraz szybciej. Oznacza to nasilenie w najbliższej przyszłości negatywnych tendencji na rynku pracy. Analitycy BIEC dodają, że dynamiczny wzrost wskaźnika jest również przejawem

 • Po tych schodach trzeba biec bardzo szybko

  To tak naprawdę rzeźba albo instalacja przestrzenna w niemieckim mieście Duisburg w dzielnicy Wanheim. Została nazwana Tiger & Turtle- Magic Mountain i ustawiona na sztucznej górce (zrekultywowanej hałdzie) wysokości 21 metrów. Osoby, które wespną się na jej najwyższy punkt, znajdą się 45 metrów nad

 • Ten Gepard biegnie z prędkością 29 km/h. Jest robotem

  prawdziwych gepardów, które starano się w tym przypadku jak najwierniej odwzorować. Udało się - dzięki temu robot jest w stanie biec z prędkością 29 km/h. Poprzedni rekord (z 1989 r.) wynosił 21 km/h. Na razie Gepard biega tylko na bieżni. Testy na otwartej przestrzeni planowane są jeszcze na ten rok