duffy london

  • Gadżet dnia - panaceum na nudne spotkania

    Gadżet dnia - panaceum na nudne spotkania

    Spotkania biznesowe i tak zwane burze mózgów kojarzą się głównie z nudą, niewygodnymi krzesłami i ciągłym bezruchem, przechodzącym wreszcie w ogólne...

    Łukasz Cichy