Answear.com SA

(ANR) 28,6000 +0,2000 +0,7% 04.12.2023 14:20
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Answer.com Spółka Akcyjna
Adres:
Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków
Prezes:
Bajołek Krzysztof
Sektor:
Handel internetowy
NIP:
6793080390
Regon:
122515020
KRS:
0000816066
ISIN:
PLANSWR00019
Kontakt
investor.relations@answear.com
Relacje Inwestorskie
+48 12 312 27 27
Telefon
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Bajołek Krzysztof
Prezes Zarządu
Dziaduś Jacek
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Dąbrowska Magdalena
Członek Zarządu
Kwiatkowski Bogusław
Członek Zarządu ds. Operacyjnych
Tomaszewski Wojciech
Członek Zarządu ds. Ekspansji i Sprzedaży na Rynkach Zagranicznych
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Konopiński Krzysztof
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Drozdowski Michał
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Czechowicz Tomasz
Członek Rady Nadzorczej
Bajołek Arkadiusz
Członek Rady Nadzorczej
Gzyl Mateusz
Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Koterwa Łukasz
Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Palec Jacek
Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Porozumienie Akcjonariuszy Answear.com S.A., MCI.Private Ventures FIZ, Forum X FIZ, Krzysztof Bajołek, Arkadiusz Bajołek
14 605 255 (83,49%)
14 605 255 (83,49%)
Pozostali akcjonariusze
2 888 800 (16,51%)
2 888 800 (16,51%)

Wiadomości - giełda