CD Projekt SA

(CDR) 106,7000 -4,3000 -3,87% 04.12.2023 15:02
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
CD Projekt Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Jagiellońska 74, budynek E, 03-301 Warszawa
Prezes:
Kiciński Adam
Sektor:
Gry
NIP:
7342867148
Regon:
492707333
KRS:
0000006865
ISIN:
PLOPTTC00011
Kontakt
gielda@cdprojekt.com
Kontakt dla inwestorów i dziennikarzy
wza@cdprojekt.com
Kontakt w sprawie Walnych Zgromadzeń
+48 22 519 69 00
Telefon
recepcja@cdprojekt.com
Recepcja
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Kiciński Adam
Prezes Zarządu
Nielubowicz Piotr
Wiceprezes Zarządu
Badowski Adam
Członek Zarządu
Nowakowski Michał
Członek Zarządu
Karwowski Piotr
Członek Zarządu
Zawodny Paweł
Członek Zarządu
Cohn Jeremiah
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Iwiński Marcin
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Szwarc Katarzyna
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Nielubowicz Maciej
Sekretarz Rady Nadzorczej
Bień Michał
Członek Rady Nadzorczej Członek i Przewodniczący Komitetu Audytu
Wejchert Jan Łukasz
Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Marcin Iwiński
12 873 520 (12,77%)
12 873 520 (12,77%)
Michał Kiciński
10 433 719 (10,35%)
10 433 719 (10,35%)
Piotr Nielubowicz
6 858 717 (6,81%)
6 858 717 (6,81%)
Adam Kiciński
4 046 001 (4,02%)
4 046 001 (4,02%)
Pozostali akcjonariusze
66 558 843 (66,05%)
66 558 843 (66,05%)

Wiadomości - giełda

CD Projekt - spółka, która swoją popularność zawdzięcza grze "Wiedźmin"

CD Project - parę słów o spółce

CD Projekt został założony w 1994 r. Działalność zaczęła się od sprowadzania gier z zagranicy i tłumaczenia ich na język polski, a następnie sprzedaży na bazarach. W 1996 r. spółka zaczęła wydawać gry z polskimi instrukcjami i polskimi pudełkami. W 1999 r. pojawiła się gra Baldur?s Gate, w której znani, polscy aktorzy użyczyli swoich głosów bohaterom. W 2002 r. powstał CD Projekt Red Studio Sp. z o.o. W 2003 r. zaś rozpoczęto prace nad pierwszą własną grą RPG "Wiedźmin" - jedną z najpopularniejszych polskich gier. W 2008 r. wydzielono spółkę holdingową CDP Investments, w której skład wchodziły CD Projekt, CD Projekt Red oraz GOG Ltd. W 2009 r. doszło do kolejnego połączenia. Tym razem była to umowa między CDP Investments i Optimus S.A., co formalnie dokonane zostało 28 grudnia 2010 r. Z kolei w dniu 25 lipca 2011 r. zmieniono nazwę spółki Optimus S.A. na CD Projekt S.A., a kilka miesięcy później ten podmiot połączył się z CD Projekt Sp. z o.o., która była spółką zależną. Drugim wielkim projektem w zakresie gier był wydany w późniejszym czasie "Cyberpunk 2077".

CD Projekt i notowania giełdowe

CD Projekt i notowania są bardzo istotne dla każdego, kto myśli o zainwestowaniu w tę spółkę. Główną działalnością spółki są tematy związane z produkcją i dystrybucją gier komputerowych. CD Projekt jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

CD Projekt na GPW

Spółka CD Projekt na GPW, czyli Giełdzie Papierów Wartościowych pojawiła się na przełomie lat 2009 i 2011, kiedy to doszło do połączenia CDP Investments i Optimus SA. Wtedy rozpoczęła się przygoda z notowaniami giełdowymi, jak opisuje to na swojej stronie sama spółka. W dniu 16 marca 2018 r. CD Projekt trafił do WIG20, ponieważ był jedną z dwudziestu największych i najbardziej płynnych spółek w Polsce. Początkowy udział w indeksie wynosił 3,38%, a później nawet 5,58%.

CD Projekt i dywidenda - czy była wypłacana?

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie spółki CD Projekt, dywidenda wypłacona po raz pierwszy została w 2016 r. Wówczas cena przypadająca na jedną akcję to kwota 1,05 zł, a na wypłatę przeznaczono 100.9260.00,00 zł. W 2018 r. podjęto uchwałę o przekazaniu 100.926.000,00 zł na wypłatę dywidend, gdzie jedna akcja była w cenie 1,05 zł. Kolejna wypłata miała miejsce w 2020 r., gdy cena za jedną akcję wynosiła 5 zł, a na wypłatę przeznaczono 503.694.000,00 zł. W 2021 r. na wypłatę dywidend wydzielono kwotę 100.738.800,00 zł, a cena za jedną akcję to 1 zł.

CD Projekt - jak kupić akcje?

Z uwagi na to, że jest to jedna z najpopularniejszych polskich spółek, które notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych, wiele osób zadaje sobie pytanie o CD Projekt i jak kupić akcje. Jest to atrakcyjny podmiot, który należy do WIG20, a w 2022 r. jej udział w indeksie wynosił 13%. Spółka ma ogromny potencjał z uwagi na technologię, którą się zajmuje i nawet w okresie pandemii zaliczała wzrosty na giełdzie. Inwestowanie w jej akcje będzie możliwe po założeniu rachunku maklerskiego w domu maklerskim lub uruchomieniu takiej usługi przy rachunku bankowym. Część banków posiada bowiem taką możliwość. Dodatkowo, trzeba posiadać w tym wypadku większy kapitał, ponieważ zakup jednej akcji w 2022 r. kosztował nawet ok. 400 zł. Ceny oczywiście wahają się, a inwestowanie zawsze łączy się z ryzykiem.