Erbud SA

(ERB) 33,9000 0,0000 0% 05.12.2023 15:13
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Erbud Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Franciszka Klimczaka 1, 02?797 Warszawa
Prezes:
Grzeszczak Dariusz
Sektor:
Budownictwo
NIP:
8790172253
Regon:
005728373
KRS:
0000268667
ISIN:
PLERBUD00012
Kontakt
info@erbud.pl
E-mail
+48 22 548 70 00
Telefon
agnieszka.glowacka@erbud.pl
Agnieszka Głowacka, Relacje z inwestorami
+48 22 548 70 00
Agnieszka Głowacka, Relacje z inwestorami
marcin.kasprzak@erbud.pl
Marcin Kasprzak, Biuro Prasowe
+48 792 280 805
Marcin Kasprzak, Biuro Prasowe
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Grzeszczak Dariusz
Prezes Zarządu
Głowacka Agnieszka
Wiceprezes Zarządu
Leczkowski Jacek
Wiceprezes Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Bosch Roland
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Główka Gabriel
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Jarosz Beata
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Dürr Albert
Członek Rady Nadzorczej
Otto Michał
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Przewodniczący Komitetu Audytu
Reiter Janusz
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Członek Komitetu Audytu
Wosik Michał
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Wolff & Müller Baubeteiligungen GmbH & Co. KG, w tym Wolff & Müller Holding GmbH & Co. KG
3 854 837 (31,87%)
3 854 837 (31,87%)
Dariusz Grzeszczak
1 831 907 (15,14%)
1 831 907 (15,14%)
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
1 200 000 (9,92%)
1 200 000 (9,92%)
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.
764 935 (6,32%)
764 935 (6,32%)
DGI FIZ Aktywów Niepublicznych zależny od Dariusza Grzeszczaka
721 553 (5,96%)
721 553 (5,96%)
PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
715 279 (5,91%)
715 279 (5,91%)
Erbud S.A.
166 666 (1,38%)
166 666 (1,38%)
Pozostali akcjonariusze
2 841 325 (23,5%)
2 841 325 (23,5%)

Wiadomości - giełda