Czterech Polaków, pięć "komórek"

Opublikowany właśnie raport Głównego Urzędu Statystycznego przynosi interesujące dane o rozwoju polskiej telefonii komórkowej, oraz wręcz przeciwnych tendencjach dotyczących telefonii stacjonarnej.

W tej chwili w Polsce jest 48,5 miliona aktywnych telefonów i modemów komórkowych. Minimalnie więcej niż połowa tej liczby (51%) to karty SIM działające w systemie przedpłatowym (prepaid, "na kartę"). Na stu mieszkańców Polski przypada więc 127,1 aktywnych kart SIM. Rok temu liczba ta wynosiła 119,9, a pół roku temu124,3.

Powoli kurczy się zasięg telefonii przewodowej, w Polsce jest teraz 7,5 miliona linii telefonicznych i jest to o 4,2% mniej niż w końcu roku 2010.

Wydaje się, że liczba użytkowników sieci komórkowych może być mocno zawyżona przez aktywne przedpłatowe karty SIM, z których nikt nie korzysta, ale jeszcze nie upłynął im okres ważności.

[za raportem "I nformacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. I półrocze 2011 "]

Więcej o: